Statinio energinio efektyvumo klasės

energinio efektyvumo klases

Statinio energinio efektyvumo klasės

energinio efektyvumo klases

Energinio efektyvumo klasė – svarbus rodmuo, atskleidžiantis, kiek efektyvus yra statinys, kiek jis sunaudoja energijos ir kokių jo eksploatavimo išlaidų galima tikėtis. Nustatant pastato energinio naudingumo klasę tikrinama kaip faktiniai pastato rodikliai (sandarumas; mechaninis vėdinimas su rekuperacija; energijos vartojimo efektyvumas šildymui, vėdinimui, vėsinimui ir apšvietimui; energijos vartojimo efektyvumas karštam vandeniui paruošti; sunaudojamos energijos dalis iš atsinaujinančių išteklių ir kt.) atitinka pastato atitinkamos energinio naudingumo klasės norminius rodiklius.

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ numato, kad pastatai pagal energinį naudingumą klasifikuojami į 9 klases: A++, A+, A, B, C, D, E, F, G. Čia A++ klasė laikoma aukščiausia, ji nurodo energijos beveik nevartojantį pastatą, kitaip dar vadinamą pasyviuoju pastatu. O G klasė yra žemiausia, ji nurodo labai daug energijos suvartojantį pastatą.

Kaip pastatams suteikiamos energinio efektyvumo klasės?

Pastatas turi atitikti tam tikrus reikalavimus, pasižymėti tam tikromis savybėmis, kad būtų priskirtas atitinkamai energinio efektyvumo klasei.

E klasės statiniai. Tokiems statiniams keliama gana mažai reikalavimų. Esminis – pastato energijos vartojimo efektyvumo rodiklio C1 (šildymo, vėdinimo, vėsinimo ir apšvietimo) vertė turi būti: < 2,50.

D klasės statiniai. Jiems irgi keliamas vienas pagrindinis reikalavimas – kad energijos vartojimo efektyvumo rodiklio C1 (šildymo, vėdinimo, vėsinimo ir apšvietimo) vertė būtų < 2,00.

C klasės statiniai. Pastato energijos vartojimo efektyvumo rodiklio C1 (šildymo, vėdinimo, vėsinimo ir apšvietimo) vertė turi būti < 1,50. Šiai klasei yra keliami ir sandarumo reikalavimai. Norminės metinės šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti ir pastato norminės metinės pirminės energijos sąnaudos turi būti apskaičiuotos ir negali viršyti tam tikros paskirties statiniui skirtų normų, kurios numatytos Statybos techninis reglamente STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“.

B klasės statiniai. Norint, kad statiniui būtų priskirta B klasė, jo energijos vartojimo efektyvumo rodiklio C1 (šildymo, vėdinimo, vėsinimo ir apšvietimo) vertė turi būti < 1,00, o C2 (karšto vandens ruošimas) – ≤ 0,99. Ir tai dar ne vienintelis reikalavimas. Pertvarų ir tarpaukštinių perdenginių, skiriančių tos pačios paskirties šildomus pastatus (jų dalis) su atskiromis (autonominėmis) šildymo sistemomis arba atskira (autonomine) energijos vartojimo pastatui (jo daliai) šildyti apskaita, vidutinė šilumos perdavimo koeficiento vertė neturi būti didesnė už norminę, kuri nurodyta Statybos techninio reglamente STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“. Taip pat yra keliami reikalavimai pastato sandarumui ir šiluminėms energijos sąnaudoms, kurios apskaičiuojamos pagal specialią metodiką. Pastato pirminės energijos sąnaudos turi atitikti Statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus.

pastatu energinio efektyvumo klases

A klasės statiniai. Tokiems statiniams keliama daugiausia ir gana griežtų reikalavimų. Pastato energijos vartojimo efektyvumo rodiklių C1 (šildymo, vėdinimo, vėsinimo ir apšvietimo) ir C2 (karštam vandeniui ruošimas) vertės turi būti: C1<0,70 ir C2 ≤ 0,85. Kai kurios paskirties statiniams, jei pastate (jo dalyje) įrengta mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistema, rekuperatoriaus naudingumo koeficientas turi būti ne mažesnis už 0,65, o rekuperatoriaus ventiliatorių naudojamas elektros energijos kiekis neturi viršyti 0,75 Wh/m³.  Pertvarų ir tarpaukštinių perdenginių, skiriančių tos pačios paskirties šildomus pastatus (jų dalis) su atskiromis (autonominėmis) šildymo sistemomis arba atskira (autonomine) energijos vartojimo pastatui (jo daliai) šildyti apskaita, vidutinė šilumos perdavimo koeficiento vertė neturi būti didesnė už norminę, nurodytą Statybos techninio reglamente STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“.

Taip pat yra keliami reikalavimai pastato sandarumui ir šiluminėms energijos sąnaudoms, kurios apskaičiuojamos pagal specialią metodiką. Pastato šiluminės energijos sąnaudos ir pirminės energijos sąnaudos turi atitikti Statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus.

A+ klasės statiniai. Pastato energijos vartojimo efektyvumo rodiklio C1 (šildymo, vėdinimo, vėsinimo ir apšvietimo) vertė turi būti <0,50, o C2 (karštam vandeniui ruošimas) – ≤ 0,80. Pastato atitvarų skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai, pastato pertvarų ir tarpaukštinių perdenginių šiluminės savybės, sandarumas, šiluminės energijos sąnaudos šildyti ir pastato pirminės energijos sąnaudos pastatui turi atitikti Statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus. Jei pastate įrengta mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistema, tai rekuperatoriaus ventiliatorių naudojamas elektros energijos kiekis neturi viršyti 0,55 Wh/m³.

A++ klasės statiniai. Tai energijos beveik nevartojantys statiniai. Jų energijos vartojimo efektyvumo rodiklio C1 (šildymo, vėdinimo, vėsinimo ir apšvietimo) vertė turi būti <0,30, o C2 (karštam vandeniui ruošimas) – ≤ 0,70. Jei pastate įrengta mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistema, tai rekuperatoriaus ventiliatorių naudojamas elektros energijos kiekis neturi viršyti 0,45 Wh/m³.

statinio energinio efektyvumo klases

Pastato atitvarų skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai, pertvarų ir tarpaukštinių perdenginių šiluminės savybės, šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti ir pastato pirminės energijos sąnaudos turi atitikti Statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus. Pastate didžiąją sunaudojamos energijos dalį turi sudaryti atsinaujinančių išteklių energija.

Tad Lietuvoje esantiems statiniams energinio naudingumo klasių suteikimas yra reglamentuojamas dokumentais. Gera žinia ta, kad net ir turint žemos energinio naudingumo klasės statinį, jo energetinę klasę galima padidinti.

Kiti panašūs straipsniai: Kas yra 100 procentų namo baigtumas?nepabaigtos statybos registravimasstatybos užbaigimo deklaracijaenerginio efektyvumo klasių skirtumaienerginio efektyvumo klasės namaskaip padidinti namo energetinę klasępastatų klasifikavimasstatinis zondavimas

Skip to content