Kadastriniai matavimai

Kadastriniai matavimai

Kas yra kadastriniai matavimai?

Kadastriniai matavimai yra specializuota geodezijos sritis, kuri orientuojasi į nekilnojamo turto nuosavybės ribų ir joje esančių naudmenų (pastatų, vandens telkinių ir kitų struktūrų) nustatymą ir apibrėžimą. Ji apima žemės sklypų matavimą, kartografavimą ir dokumentavimą, siekiant nustatyti su tais sklypais susijusią nuosavybę ir teises. Pagrindiniai kadastrinių matavimų tikslai yra šie:

Susisiekite

Susisiekite su mumis ir gaukite visą reikiamą informaciją, kuri reikalinga kadastrinių matavimų atlikimui.

Nustatyti teisines ribas: nustatyti tikslias atskirų nekilnojamojo turto objektų ribas, kurios yra būtinos nuosavybės teisei ir žemės valdymui nustatyti.

Nekilnojamojo turto žemėlapių sudarymas: parengti išsamius žemėlapius ir planus, kuriuose pavaizduota žemės sklypų dydis, forma ir vieta.

Pagalba žemės registravimo sistemoms: reikalingos informacijos teikimas žemės registravimo sistemoms, kuriose saugomi žemės nuosavybės ir sandorių įrašai.

Ginčų dėl ribų sprendimas: pagalba sprendžiant ginčus tarp nuosavybės savininkų, pateikiant aiškią ir tikslią informaciją apie nekilnojamo turto ribas.

Palengvinti nekilnojamo turto plėtrą: nekilnojamo turto vystymo, miestų planavimo ir infrastruktūros projektų rėmimas teikiant išsamią informaciją apie nekilnojamąjį turtą.

 

Kadastriniai matavimai atliekami įvairiomis geodezijos srityje naudojamomis priemonėmis ir technologijomis, pavyzdžiui, GPS, tacheometrai ir geografinės informacinės sistemos (GIS). Šios modernios technologijos padeda užtikrinti kadastrinių matavimų tikslumą bei preciziškumą net ir neįprastos formacijos žemės sklypuose, turinčiuose įvairių pastatų ir kitų objektų. Tiesa, vertėtų paminėti, kad kadastrinių matavimų kaina dėl pastarųjų veiksnių gali tapti didesnė. Nepaisant to, būtent šių matavimų rezultatais dažnai naudojasi vyriausybinės agentūros, nekilnojamojo turto specialistai, teisininkai ir žemės savininkai, kad galėtų priimti pagrįstus sprendimus dėl žemės naudojimo ir nuosavybės.

 

Oficialus ir registrų centre pateikiamas kadastrinių (geodezinių) matavimų apibrėžimas skamba taip “veiksmai, kuriais yra identifikuojamas nekilnojamasis daiktas, žemės sklypo ribų posūkio taškų ir statinių fizinių ribų koordinatės, geometriniai matmenys ir techniniai nekilnojamųjų daiktų parametrai, apskaičiuojamas žemės sklypo ir jame esančių žemės naudmenų plotas ir kiti šį daiktą apibūdinantys kadastro duomenys.”

Susisiekite

Susisiekite su mumis ir gaukite visą reikiamą informaciją, kuri reikalinga kadastrinių matavimų atlikimui.

Patraukli kadastrinių matavimų kaina

Kada atliekami kadastriniai matavimai?

Viena iš dažniau pasitaikančių kadastrinio matavimo priežasčių yra namo, jo dalies, sklypo ar buto pirkimas arba pardavimas. Perkant ar parduodant nekilnojamąjį turtą kadastriniais matavimais užtikrinama, kad jo ribos ir matmenys yra tiksliai apibrėžtos, o tai padeda išvengti ginčų ir pardavėjas bei pirkėjas aiškiai suprastų, kokia nuosavybės dalis yra perleidžiama pirkėjo žinion.

 

Ne ką rečiau kadastriniai matavimai atliekami ir nekilnojamo turto sujungimo arba padalijimo atvejais. Geras to pavyzdys galėtų būti dviejų butų sujungimas arba didesnio žemės sklypo padalijimas su siekiu parduoti naujai sudarytas sklypo dalis.

 

Kadastriniai matavimai taip pat atliekami ir prieš statybos darbus bei didesnius renovacijos projektus, taip užtikrinant, kad pastatų planai atitiktų įvairius įstatymus, kartu nepažeidžiant aplinkinių sklypų ir jų valdytojų teisių.

 

Ypač aktualiais kadastriniai matavimai tampa iškilus ginčui tarp kaimynų. Tokiais atvejais moderniomis technologijomis bei nešališkumu grįsti kadastrinių matavimų rezultatai gali tapti autoritetingu sprendimu, nubrėžiančiu aiškias teisines ribas.

 

Atsiradus poreikiui įteisinti dar neegzistuojantį žemės sklypą, kadastriniai matavimai (kartais vadinami geodeziniais matavimais) tampa neišvengiama prievolė. Matavimų rezultatai yra būtini dokumentai norint įvykdyti sėkmingą žemės registraciją.

 

Kartais kadastrinių matavimų rezultatų gali prireikti ir finansinėms institucijoms, į kurias kreipėsi asmuo norintis įkeisti savo nekilnojamą turtą ar gauti finansavimą naujam nekilnojamam turtui. Tokiais atvejais matavimų rezultatai leidžia finansinei institucijai įsitikinti, jog nekilnojamo turto ribos nurodytos teisingai ir dėl šių ribų nekyla jokių ginčų.

 

Tikslus žemės plotų bei juose esančių pastatų, vandens telkinių ir kitų objektų nustatymas ir apibrėžimas yra ypač svarbi miesto plėtros dalis, leidžianti specialistams numatyti geriausias vietas skirtingiems pastatams, parkams, keliams ir t. T., kartu nepažeidžiant kitų asmenų teisių bei nesukeliant žalos aplinkai.

Vaizdo įrašas, rodantis kaip vyksta kadastriniai matavimai su Klaipėdos Statybos Kompanija

Kaip atliekami kadastriniai matavimai?

Kadastriniai matavimai yra atliekami kvalifikuotų šios srities specialistų, kurie vadinami matininkais. Šie specialistai turi sukaupę žinias bei patirtį, leidžiančią jiems rinkti bei apdoroti informaciją, susijusią su nekilnojamo turto ribomis bei jo savybėmis naudojantis specialiai pritaikytais instrumentais. Įprastai kadastriniai matavimai prasideda specialistui susipažįstant su nekilnojamu turtu dar esant biure. Matininkas surenka reikiamus dokumentus (kadastro įrašus, žemės ar pastato projekto kopijas, statybų leidimus ir t. t.), kad išsiaiškintų nekilnojamojo turto istoriją, ribas ir visas galimas problemas ar apribojimus. Įvertinęs situaciją, matininkas klientui pateikia kadastrinių matavimų kainą.

Turėdamas visą reikiamą informaciją, matininkas fiziškai apsilanko nekilnojamojo turto objekte, kad surinktų duomenis ir atliktų matavimus. Atstumams, kampams ir aukščiams matuoti specialistas pasitelkia tokius prietaisus kaip: tacheometras, GPS imtuvas, nivelyrai ir juostinės matavimo priemonės. Surinktus duomenis matininkas panaudoja nustatydamas esamų riboženklių, paminklų ar atskaitos taškų buvimo vietą ir, jei reikia, gali nustatyti naujus riboženklius ar paminklus, kad būtų galima tiksliai nustatyti nuosavybės ribas. Šis procesas dažnai apima lauko matavimų palyginimą su jau egzistuojančiais kadastrinio matavimo įrašais. Kartais ši matavimų dalis apima topografinio žemėlapio, kuriame užfiksuojamas nekilnojamojo turto objekto reljefas ir savybės (pvz., pastatai, keliai ir komunalinės paslaugos), sudarymą.

Surinkus kadastrinio matavimo duomenis, jie apdorojami ir analizuojami naudojant specializuotą programinę įrangą ir geografines informacines sistemas (GIS). Šiame etape atliekamas matavimų koregavimas, tyrimų duomenų suvedimas į skaitmeninius žemėlapius ir planus. Taip pat atliekama kadastrinių matavimų kokybės kontrolė, siekiant užtikrinti duomenų tikslumą.

Susisiekite

Susisiekite su mumis ir gaukite visą reikiamą informaciją, kuri reikalinga kadastrinių matavimų atlikimui.

Paskutinis žingsnis – dokumentavimas ir ataskaitų rengimas. Matininkas rengia išsamias apžiūros ataskaitas, žemėlapius ir teisinius aprašymus, kuriuose tiksliai nurodomos nuosavybės ribos, matmenys ir visos svarbios savybės. Šie dokumentai dažnai reikalingi teisiniams tikslams, žemės registracijai ir nuosavybės sandoriams.

 

Kadastriniai matavimai yra gana specifinė ir daug kam nepažįstama sritis, todėl viso proceso metu specialistas bendrauja su klientu, konsultuoja bei padeda išspręsti rūpimus klausimus.

Kas atlieka kadastrinius matavimus?

Galimybę užsiimti kadastrinių matavimų veikla reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymas, kuris numato, jog kadastrinius matavimus norintis atlikti asmuo privalo turėti galiojančią matininko kvalifikaciją, o ją išduoda Nacionalinė žemės tarnyba.

 

Svarbu pažymėti, kad atliekant kadastrinius matavimus yra ypač svarbi matininko kompetencija, kuri užtikrina matavimų tikslumą bei atitikimą teisėje nustatytiems standartams. Todėl labai svarbu užtikrinti, kad kadastriniams matavimams atlikti pasamdyta įmonė būtų tinkamai kvalifikuota, turėtų visas reikiamas licencijas bei turėtų didelę patirtį atliekant įvairius matavimus.

 

Galime pasiūlyti jums ypač didelę patirtį kadastrų matavimo srityje turinčius specialistus, kurie kruopščiai bei atsakingai atliks jūsų nekilnojamo turto matavimus bei atsakys į jūsų rūpimus klausimus. Mes, kaip daugiau nei 17 metų pastatų sertifikavimo bei statybų legalizavimo srityje dirbanti įmonė, galime garantuoti jums išskirtinį profesionalumą bei darbų kokybę. Susisiekite su mumis jau dabar.

Susisiekite

Susisiekite su mumis ir gaukite visą reikiamą informaciją, kuri reikalinga kadastrinių matavimų atlikimui.

Patraukli kadastrinių matavimų kaina

Kokie dokumentai reikalingi norint atlikti kadastrinius matavimus?

Priklausomai nuo to, kokiai paskirčiai atliekami kadastriniai matavimai, jums gali prireikti bent keletos iš žemiau paminėtų dokumentų:

 

 • Leidimo statybai kopija;
 • Statinio projekto kopija;
 • Nekilnojamo daikto kadastro duomenų byla, jei anksčiau buvo atlikti kadastriniai matavimai;
 • Žemės valdos projekto kopija;
 • Žemės reformos žemėtvarkos projekto fragmento kopija;
 • Žemės sklypo plano kopija;
 • Kiti dokumentai (teismo sprendimai, nutartys, seniūno pažyma, sodininkų bendrijos pažyma ir pan.;
 • Įsakymas dėl adreso suteikimo (jei adresas dar nebuvo suteiktas).

 

Sąrašas pasirodė painus? Drąsiai kreipkitės į mus ir mes jums padėsime paruošti visus reikiamus dokumentus kadastro matavimams atlikti!

Kadastrinių matavimų kaina

Kadastrinių matavimų kaina įprastai priklauso nuo įvairių veiksnių, tokių kaip vietovės ypatumai, sklypo plotas, reljefo sudėtingumas ir užstatymo tankumas, tačiau didžiausiai kadastrinių matavimų kaina būna proporcinga matuojamo žemės ploto dydžiui. Neįprastas sklypo reljefas ir pastatai apsunkina duomenų rinkimą bei apdorojimą, todėl kadastrinių matavimų kaina tokiais atvejais tampa didesnė.

Turėdami ilgametę patirtį rinkoje, galime pasiūlyti ne tik patyrusių specialistų komandą, kuri užtikrins rezultatų tikslumą ir padės išvengti galimų problemų ateityje, bet ir prieinamą kadastrinių matavimų kainą! Kadastrinių matavimų kaina gali svyruoti nuo 150€ iki 450€ priklausomai nuo norimo matuoti sklypo dydžio bei nekilnojamo turto paskirties.

Iki

100 kv. m.

Nuo 150€

Apie

100-400 kv. m.

Nuo 250€

Daugiau nei

400 kv. m.

Nuo 350€

Kadastriniai matavimai su UAB “Klaipėdos statybos Kompanija”

“Klaipėdos statybos kompanija” siūlo kokybiškas kadastrinių matavimų paslaugas, leisiančias tiksliai nustatyti nuosavybės ribas, padėsiančias spręsti teisinius ginčus nei vykdyti nekilnojamo turto plėtros projektus. Mūsų kvalifikuotų bei didelę patirtį turinčių specialistų komanda naudoja pažangias technologijas, kad matavimų rezultatai būtų kuo tikslesni, o visa reikalinga dokumentacija atitiktų aukščiausius reguliacinius standartus. Nesvarbu, perkate ar parduodate nekilnojamąjį turtą, planuojate statybas ar dalijate žemės sklypą – pasiūlysime jums ekspertinę konsultaciją bei geriausią sprendimą jūsų atvejui. Susisiekite su mumis šiandien ir gaukite visą reikiamą informaciją apie jus dominančius kadastrinius matavimus.

Kadastriniai matavimai praktikoje

Tacheometro pagalba atliekami kadastriniai matavimai Tacheometro pagalba atliekami kadastriniai matavimai
Kadastrinius matavimus atliekantis matininkas. Kadastrinius matavimus atliekantis matininkas.
Kadastrinių matavimų dokumentacija. Kadastrinių matavimų dokumentacija.
Lauke atliekami kadastriniai matavimai Lauke atliekami kadastriniai matavimai
GPS įrenginys, skirtas kadastrinių matavimų atlikimui. GPS įrenginys, skirtas kadastrinių matavimų atlikimui.
Kadastriniai matavimai atliekami naudojantis specialia įranga. Kadastriniai matavimai atliekami naudojantis specialia įranga.
Nekilnojamo objekto sklypo kadastrinis planas. Nekilnojamo objekto sklypo kadastrinis planas.
Tacheometras - prietaisas, naudojamas kadastriniams matavimams. Tacheometras - prietaisas, naudojamas kadastriniams matavimams.
Kadastriniai matavimai atliekami statybų aikštelėje. Kadastriniai matavimai atliekami statybų aikštelėje.
Žemės sklypo kadastrinių matavimų rezultatai žemėlapyje. Žemės sklypo kadastrinių matavimų rezultatai žemėlapyje.
GPS/GNSS imtuvas, leidžiantis gauti tikslius kadastrinių matavimų rezultatus. GPS/GNSS imtuvas, leidžiantis gauti tikslius kadastrinių matavimų rezultatus.
Kadastrinius matavimus atliekantis specialistas naudojasi GPS/GNSS įranga. Kadastrinius matavimus atliekantis specialistas naudojasi GPS/GNSS įranga.
Kadastrinius matavimus reprezentuojantis žemėlapis. Kadastrinius matavimus reprezentuojantis žemėlapis.
Kadastriniai matavimai atliekami kalnuotame žemės sklype. Kadastriniai matavimai atliekami kalnuotame žemės sklype.
Statybų objekte atliekami kadastriniai matavimai. Statybų objekte atliekami kadastriniai matavimai.
Kadastrinių matavimų rezultatų aptarimas su matininku. Kadastrinių matavimų rezultatų aptarimas su matininku.
Modernus tachometras, leidžiantis gauti tikslius kadastrinių matavimų rezultatus. Modernus tachometras, leidžiantis gauti tikslius kadastrinių matavimų rezultatus.
Matininkas, atliekantis kadastrinius matavimus sunkiai prieinamoje vietoje. Matininkas, atliekantis kadastrinius matavimus sunkiai prieinamoje vietoje.
Kadastriniai matavimai atliekami sklype, kuriame yra vandens telkinys. Kadastriniai matavimai atliekami sklype, kuriame yra vandens telkinys.
Kadastriniai matavimai atliekami statybų aikštelėje Kadastriniai matavimai atliekami statybų aikštelėje

Dažniausiai užduodami klausimai

Kas yra kadastriniai matavimai?

Kadastriniai matavimai tai veiksmai, kuriais yra identifikuojamas nekilnojamasis daiktas, žemės sklypo ribų posūkio taškų ir statinių fizinių ribų koordinatės, geometriniai matmenys ir techniniai nekilnojamųjų daiktų parametrai, apskaičiuojamas žemės sklypo ir jame esančių žemės naudmenų plotas ir kiti šį daiktą apibūdinantys kadastro duomenys.

Kada atliekami kadastriniai matavimai?

Kadastriniai matavimai atliekami norint nustatyti nekilnojamo turto (sklypo arba būsto) ribas bei jo unikalias savybes (reljefą, jame esančius objektus ir t. t.). Dažnu atveju matavimai atliekami norint: vykdyti nekilnojamo turto pirkimą/pardavimą, sujungimą arba padalijimą, atliekant statybos bei renovacijos darbus, norint įteisinti žemės sklypą ar siekiant išspręsti ginčus dėl nekilnojamo turto valdymo teisių. Kadastrinio matavimo rezultatų gali pareikalauti ir finansinės institucijos (jei siekiama gauti finansavimą), tačiau jie taip pat plačiai naudojami ir miesto planavimo darbuose.

Kaip atliekami kadastriniai matavimai?

Kadastrinius matavimus atlieka kvalifikuoti šios srities specialistai, dar kitaip vadinami matininkais. Prieš fiziškai aplankydami objekta, matininkai surenka visą prieinamą informaciją apie nekilnojamąjį turtą, jo istoriją bei esamą teisinį statusą. Apsilankę objekte, besinaudodami specialia įranga, matininkai nustato nekilnojamo turto ribas, jo savybes (reljefą, jame esančius objektus ir t. t.) bei registruoja surinktus duomenis specialiose duomenų bazėse.

Kas atlieka kadastrinius matavimus?

Kadastrinius matavimus atlieka Nacionalinės žemės tarnybos kvalifikuoti specialistai (matininkai) arba organizacijos, kuriose tokie specialistai dirba.

Kokie dokumentai reikalingi norint atlikti kadastrinius matavimus?

Kadastriniams matavimams atlikti reikalingi šie dokumentai:

 • Leidimo statybai kopija;
 • Statinio projekto kopija;
 • Nekilnojamo daikto kadastro duomenų byla, jei anksčiau buvo atlikti kadastriniai matavimai;
 • Žemės valdos projekto kopija;
 • Žemės reformos žemėtvarkos projekto fragmento kopija;
 • Žemės sklypo plano kopija;
 • Kiti dokumentai (teismo sprendimai, nutartys, seniūno pažyma, sodininkų bendrijos pažyma ir pan.;
 • Įsakymas dėl adreso suteikimo (jei adresas dar nebuvo suteiktas).

Kokia kadastrinių matavimų kaina?

Kadastrinių matavimų kainą svyruoja nuo 150€ iki 450€ priklausomai nuo nekilnojamo turto ploto bei paskirties. Neįprastas sklypo reljefas ir pastatai apsunkina duomenų rinkimą bei apdorojimą, todėl kadastrinių matavimų kaina tokiais atvejais tampa didesnė.

Susisiekite su mumis

  Skip to content