Grunto ir geologiniai tyrimai – tyrimų eiga ir kaina

Grunto ir geologiniai tyrimai

Geologiniai tyrimai ir grunto tyrimai – vieni svarbiausiųjų ir būtinų pastato statybos kokybės rodiklių. Šie tyrimai – gręžiami gręžiniai, atliekami geofiziniai ar inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai, imami uolienų, vandens ir kiti mėginiai – atskleidžia faktinius duomenis apie žemės gelmių sluoksnius bei jų savybes, paviršiaus taršos mąstą, požeminio geriamojo vandens kokybę ir grunto tinkamumą įvairios paskirties statinių pamatams.

Ir nors Lietuvoje egzistuoja geologinių grunto tyrimų rinka, tačiau profesionaliai ir pagal aukščiausios kokybės standartus šias paslaugas teikia dar gana nedaug įmonių ar specialistų, turinčių licenciją vykdyti geologinius darbus. Vis tik galima rasti įmonių, kurių pagrindinė specializacija yra geologiniai grunto tyrimai Vilniuje, geologiniai tyrimai Kaune, geologiniai tyrimai Klaipėdos rajone ir kitose Lietuvos vietose. Ir įvertinti būtinai reikėtų tai, ar geologinių tyrimų kaina yra patraukli vartotojui ir atitinka paslaugos kokybę.

Grunto ir geologiniai tyrimai statybos sektoriui

Geologiniai tyrimai ar inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai yra labiausiai susiję su įvairios paskirties statinių projektavimu ir statyba bei įrengimu, jie būtini plėtojant miestų infrastruktūrą, kuriant požemines erdves transportui, statant hidrotechninius statinius energijai išgauti ir plečiant uostus. Suprasdama šių tyrimų svarbą ir vis didėjantį poreikį, Klaipėdos statybos kompanija siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas:

 1. Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai
 2. Geoprojektavimas ir geotechninės konsultacijos
 3. Geoterminiai ir vandens gręžiniai
 4. Naudingų iškasenų paieška ir žvalgyba, geologiniai kartografavimo darbai
 5. Geodinaminis ir struktūrinis aplinkos monitoringas
 6. Geotechninė statybos kontrolė

Klaipėdos statybos kompanijoje suburti kvalifikuoti specialistai, kurie atlieka tyrimus, garantuojančius ne tik ekonomiškai naudojamas pajamas, bet ir tolesnių darbų kokybę. Tiesa, bet kokių inžinerinių geologinių tyrimų pobūdis ir apimtis priklauso tiek nuo statybos aikštelės gamtinių sąlygų sudėtingumo, tiek nuo projektuojamo pastato pobūdžio.

leidimas tirti zemes gelmes kskompanija

Esame oficiali žemės gelmių tyrimo įmonė. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos Ministerijos išduotu leidimu ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymu galime sertifikuotai atlikti:

 • požeminio vandens (visų rūšių, taip pat žemės gelmių šiluminės energijos) paiešką ir žvalgybą
 • nemetalinių naudingųjų iškasenų ir vertingųjų mineralų paiešką ir žvalgybą
 • inžinerinį geologinį (geotechninį) tyrimą
 • mechaninį tyrimo, eksploatacijos (išskyrus angliavandenilių) ir kitos paskirties gręžinių gręžimą bei likvidavimą
 • hidrogeologinį, geocheminį, ekogeologinį, inžinerinį geologinį, geologinį žemės gelmių, naudingųjų iškasenų išteklių žemės gelmių kartografavimą

Inžinerinė geologija – grunto ir geologinių tyrimų pagrindas

 

Inžinerinė geologija – geologinės aplinkos ir inžinerinių struktūrų sąveikos nagrinėjimas. Šių tyrimų esmė – atlikti išsamų geologinių veiksnių, kuriuos sukelia žmogaus veikla statybos ir ekonomikos srityse, vertinimą kartu su natūraliais geologiniais procesais. Inžinerinės geologijos svarba grindžiama tuo, kad jos tyrimo rezultatai leidžia daryti išvadą apie pagrindinę statinių ir pastatų galimybę nustatant palankiausias jų išdėstymo vietas.

 

Kas yra inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai?

 

Tai žemės gelmių sandaros ir savybių tyrimai statybų planavimo bei statybos reikmėms arba paprasčiau tariant – tai pasirinkto sklypo grunto sandaros tyrimai. Šių tyrimų metu siekiama išsiaiškinti tiriamos užstatomos teritorijos, akvatorijos, statybos sklypo ar jo dalies inžinerines geologines sąlygas.

Inžinerinių geologinių tyrimų atlikimas ir kokybė glaudžiai susiję su tyrimų apimtimi, gyliais ir taikomų tyrimų metodais.

Aktualu žinoti, kad atliktų tyrimų ataskaita yra privalomas dokumentas, kuris naudojamas parenkant ir projektuojant pastato pamatus, taip pat naudojamas projektuojant vietinius vandens tiekimo ir geoterminius gręžinius, lietaus ir drenažo sistemas ar vietines nuotekų sistemas.

Geologiniai ir grunto tyrimai – mūsų darbų galerija:

grunto geologinis tyrimas klaipeda vilnius kauna grunto geologinis tyrimas klaipeda vilnius kauna
grunto kokybes tikrinimas bandymai grunto kokybes tikrinimas bandymai
geologiniu tyrimu kaina geologiniu tyrimu kaina
inzineriniai geologiniai tyrimai kainos inzineriniai geologiniai tyrimai kainos
grunto tyrimai kainos grunto tyrimai kainos
geologinis grunto tyrimas str geologinis grunto tyrimas str
vibracijos tyrimas geofiziniai tyrimai vibracijos tyrimas geofiziniai tyrimai
geodinamika geomorfologija projekto ivertinimas geodinamika geomorfologija projekto ivertinimas
geotechninis monitoringas su geotechnika geotechninis monitoringas su geotechnika
vilnius kaunas klaipeda siauliai kaune grunto tyrimai vilnius kaunas klaipeda siauliai kaune grunto tyrimai
geologiniai grunto tyrimai kaina geologiniai grunto tyrimai kaina
geologiniai grunto tyrimai geologiniai grunto tyrimai
geotechnine kontrole slaitu nuosliauzu matavimas geotechnine kontrole slaitu nuosliauzu matavimas
grunto tyrimo kaina grunto tyrimo kaina
geotermines sistemos testas geoterminiai greziniai geotermines sistemos testas geoterminiai greziniai
geotechninis istyrimas privalomumas geotechninis istyrimas privalomumas
grunto vibraciniai bandymai vandens nustatymas grunto vibraciniai bandymai vandens nustatymas
geotechniniai tyrimai geologija grezimas kaltu geotechniniai tyrimai geologija grezimas kaltu
hidrogeologija hidrogeodinaminiai tyrimai hidrogeologija hidrogeodinaminiai tyrimai
hidrogeocheminiai tyrimai vandens greziniai paieska hidrogeocheminiai tyrimai vandens greziniai paieska
kiek kainuoja geologiniai tyrimai kiek kainuoja geologiniai tyrimai
sklypo geologiniu tyrimu rekomendacijos sklypo geologiniu tyrimu rekomendacijos
kiek kainuoja grunto tyrimas kiek kainuoja grunto tyrimas
geodeziniai grunto tyrimai geodeziniai grunto tyrimai
grunto tyrimas lietuvoje reikalinga iranga grunto tyrimas lietuvoje reikalinga iranga
poliu inkaru bandymai zondavimo penetrometru poliu inkaru bandymai zondavimo penetrometru
pamatu geologiniai tyrimai privalomi pamatu geologiniai tyrimai privalomi
greziniu karotazas dinaminiu stampu greziniu karotazas dinaminiu stampu
strukturinis statiniu deformaciju istyrimas strukturinis statiniu deformaciju istyrimas
pastatu posvyriu ir deformacijos matavimas tyrimas pastatu posvyriu ir deformacijos matavimas tyrimas
geologiniai grunto tyrimai vilnius geologiniai grunto tyrimai vilnius
kiek kainuoja geologiniai grunto tyrimai kiek kainuoja geologiniai grunto tyrimai
sklypo zemes tyrimas sklypo zemes tyrimas
str inzineriniai geotechniniai rekomendacijos str inzineriniai geotechniniai rekomendacijos
tyrimai pamatu projektavimui pridavimui tyrimai pamatu projektavimui pridavimui
uzterstumo ismatavimas gelmiu tyrimas uzterstumo ismatavimas gelmiu tyrimas
zemes grunto tyrimai vilniuje zemes grunto tyrimai vilniuje
zemes tyrimai kaina zemes tyrimai kaina
zemes tyrimai pamatams zemes tyrimai pamatams
zemes tyrimas skelbiu zemes tyrimas skelbiu
atliekame grunto tyrimus ar privalomi atliekame grunto tyrimus ar privalomi
atliekame grunto tyrimus kaunas atliekame grunto tyrimus kaunas
geologiniai grunto tyrimai klaipeda kaina geologiniai grunto tyrimai klaipeda kaina

Grunto ir geologiniai tyrimai – darbų eiga

Pirmiausia, būtina žinoti, kad geologiniai tyrimai atliekami griežtai vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“, kuris nustato reikalavimus inžineriniams geologiniams (geotechniniams), geologinės aplinkos tyrimams, planuojant teritorijas ir atliekant statybas.

Inžinerinių geologinių tyrimų darbai prasideda nuo užsakymo ir techninės užduoties, kur pateikti būsimo statinio kontūrai ir parametrai (aukštis, požeminės pastato dalies gylis), taip pat gali būti nurodomas ir gręžinių skaičius bei gylis. Tačiau iš esmės galima išskirti tris pagrindinius geologinio tyrimo eigos etapus:

 1. Geologinių tyrimų užduoties etapas. Jo metu projektų vadovas pažymi būsimą pastatą toponuotraukoje, suformuoja Geologinių tyrimų užduotį ir perduoda ją užsakovui. Pastarasis turi užsakyti darbus pasirinktoje įmonėje. Klaipėdos statybos kompanija – įmonė, turinti gerą reputaciją, siūlanti licencijuotas paslaugas ir dirbanti pagal aukščiausios kokybės standartus.
 2. Lauko darbų ir laboratorinių darbų etapas. Jo metu reikalingame sklype atliekami geologiniai tyrimai, kuriais nustatomas grunto stiprumas ir sandara, paimami reikalingi grunto mėginiai, kurie vėliau ištiriami atestuotose laboratorijose.

Šio etapo metu gauta informacija yra apdorojama, vykdomi laboratoriniai geotechniniai ir hidrogeocheminiai grunto tyrimai, kuriama informacinė duomenų bazė ir klientui pateikiama techniškai išsami ataskaita. Beje, atliekamų geotechninių tyrimų metu nustatoma gruntų granuliometrinė sudėtis, klasifikaciniai parametrai ir fizikinės mechaninės savybės, o hidrogeocheminių tyrimų metu nustatomi įvairūs teršalai, bendra vandens cheminė sudėtis.

Klaipėdos statybos kompanija šį etapą vykdo itin atsakingai, pateikdama ne tik išsamią ataskaitą, bet ir siūlydama efektyvius sprendimus problemoms spręsti, vykdant įvairių projektų autorinę priežiūrą bei teikiant inžinerines technines konsultacijas.

 1. Ataskaitos registravimo etapas. Tai paskutinis veiksmas, kurio metu suformuota geologinių tyrimų ataskaita perduodama registruoti Lietuvos geologijos tarnybai. Ataskaitai turi būti suteiktas unikalus numeris Žemės gelmių registre.

Kokie pagrindiniai reikalavimai inžineriniams geologiniams (geotechniniams) tyrimams?

Galima išskirti kelis esminius reikalavimus:

 • Laikytis teritorijos režimo (jei toks nustatytas).
 • Laikytis darbų saugomose teritorijose nustatytos tvarkos, nepažeisti žemės, kurioje vykdomi darbai.
 • Griežtai vadovautis inžinerinių geologinių (geotechninių) tyrimų užduotimi.
 • Užtikrinti, kad tyrimo sudėtis, apimtis ir jai reikalingos priemonės būtų parinktos taip, kad gauti duomenys būtų kuo tikslesni.

Taip pat teisės aktai numato ir kitus reikalavimus, kurių privalo laikytis inžinerinius geologinius (geotechninius) tyrimus atliekantys specialistai. Dėl to labai svarbu atkreipti dėmesį ne tik į tai, kad geologinių tyrimų kaina būtų patraukli, bet ir į specialistų kompetenciją.

Klaipėdos statybos kompanija tyrimų ataskaitas pateikia išsamias, jose nurodant statybinės aikštelės reljefą; technogeninių ir natūralių gruntų bei uolienų geologinę sandarą; požeminio vandens gylį; egzogeninius procesus vykstančius statybinėje aikštelėje; gruntų ir uolienų, slūgsančių po pastatu, fizines bei mechanines savybes; jeigu reikia – uolienų sukarstėjimo laipsnį pagal geofizinius elektrinės tomografijos duomenis. Specialistai visuomet stengiasi pateisinti klientų lūkesčius, todėl prireikus, ataskaita gali būti paaiškinama išsamiau, atsakoma į kylančius klausimus, padedama rasti geriausius sprendimus.

Kodėl verta (ir būtina) atlikti inžinerinės geologijos (geotechninius) tyrimus?

Atliktų inžinerinės geologijos tyrimų išvadoje pateikiamos rekomendacijos dėl pageidaujamo statybos darbo metodo, pasiūlymai dėl konstrukcinių struktūrų, įvertinus jų maksimalų patikimumą ir prevencines priemones, kurios skirtos kovoti su galimais neigiamais geologiniais procesais, galinčiais kelti pavojų pastato ar struktūros saugumui.

 1. Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) ir grunto tyrimai atskleidžia duomenis, kurie yra itin reikalingi atliekant detalųjį planavimą, rengiant įvairios paskirties pastatų statybos pagrindimą, projektinius pasiūlymus, statinio projektą, statybos darbų technologijos projektą, atliekant planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą.

Šio tyrimo metu veiksmai atliekami remiantis užsakovo pateikta arba vykdytojo sudaryta technine užduotimi. Geologinis tyrimas ir ataskaita nulemia, kokie konkretūs darbai turės būti atlikti:

 • Gruntų statinis zondavimas grunto mechaninėms savybėms nustatyti ir gruntų klasifikavimui. Statinis zondavimas – pigiausias ir populiariausias lauko tyrimo metodas visame pasaulyje. Jis visuomet atliekamas tose vietose, kur bus gręžiami gręžiniai.
 • Gręžiami gręžiniai gruntų identifikavimui (aprašymui) ir pavyzdžių paėmimui.
 • Nustatomas gruntinio vandens lygis (jo gylis nuo žemės paviršiaus).
 • Paimami vandens ėminiai laboratorinei analizei.
 • Kasami šurfai.
 • Dinaminis zondavimas, atliekamas po pamatu esančiam gruntui.

Klaipėdos statybos kompanijos privalumas šiuo atveju – visi išvardyti darbai vykdomi naudojant pažangiausią įrangą ir techniką, atitinkančią tarptautinius standartus bei Europos bendrijos reikalavimus; pasitelkiant išmanius sprendimus ir darbus pavedant atlikti specialių žinių ir kvalifikaciją turintiems specialistams. Tai leidžia inžinerinius geologinius (geotechninius) tyrimus įgyvendinti greitai, sklandžiai ir efektyviai.

 1. Nuo inžinerinės geologinės informacijos kokybės priklauso būsimų pamatų įrengimas, būdai bei kaina – tai užsakovui itin aktuali informacija. Jeigu grunto tyrimas netikslus ir informacija tinkamai neįvertinama, didelė tikimybė, jog kils problemų pamatų statybos ar statinio eksploatacijos metu.
 2. Sąžiningas ir profesionalus Klaipėdos statybos kompanijos inžinierių geologų darbas – inžinerinių geologinių darbų kokybės garantas. Pagal geologų pateiktus duomenis apskaičiuojama pamatų kaina, projektuojami ir planuojami tolesni darbai, jų ypatumai. Teikiant šias paslaugas neturi būti jokių klaidų ar defektų, privalu vadovautis skaidrumo ir sąžiningumo principais, kad paslaugos užsakovas išvengtų bet kokių galimų statybų nuostolių ir netgi galėtų sutaupyti.

Aktualu žinoti, kad siekiant išsiaiškinti aplinkoje vykstančių geologinių procesų ir reiškinių prasmę bei mastą, būtina juos išmatuoti, suteikti šiems įverčiams inžinerinius matus, o visų šių procedūrų sėkmė stipriai priklauso nuo tyrimui ir matavimui skirtų instrumentų tikslumo bei tai atliekančio specialisto patirties ir galimybių. Klaipėdos statybos kompanija – tai kvalifikuotų specialistų komanda, kuri atlieka inžinerinius geologinius (geotechninius) tyrimus, hidrogeodinaminius tyrimus, hidrogeocheminius tyrimus ir pan. pasitelkdama pažangiausias technologijas, o gautą informaciją apdoroja naudodami šiuolaikinę kompiuterinę techniką, todėl rezultatai – tikslūs, teisingi ir kokybiški.

 

Be to, moderniausių metodų naudojimas tyrimuose leidžia Klaipėdos statybos kompanijai kruopščiau įvertinti tiriamo objekto geologinę struktūrą ir gauti patikimą informaciją apie pagrindus projektavimui. Dėl šios priežasties pastato pagrindo ir pamatų projektavimas bei įrengimas yra patikimas ir ženkliai sutaupo užsakovo lėšas, skirtas statybai.

 

Kilus bet kokio pobūdžio klausimams apie inžinerinius geologinius (geotechninius) tyrimus ar su jais susijusius darbus, kviečiama kreiptis tel. 8 686 53020 arba el. paštu info@ksk.lt. Čia dirbantys specialistai visuomet atsakingai suteikia konsultaciją ir atlieka visus reikalingus darbus.

 

Jeigu Jus domina grunto tyrimai ir geologiniai tyrimai – užpildykite žemiau esančią formą ir mes, kaip įmanoma greičiau, susisieksime.

Sutinku su savo duomenų saugojimu, tvarkymu ir jų panaudojimu šioje svetainėje

Atnaujinta redagavo administracija

Į viršų
Skip to content