Sandarumo testas – tyrimo eiga ir kaina

Dirbame visoje Lietuvoje

Dirbame visoje Lietuvoje

Sandarumo testas

Sandarumo testas, tyrimai, arba sandarumo matavimai – vieni svarbiausiųjų ir būtinų namo kokybės rodiklių. Nuo 2016 m. lapkričio 01d. visoje Lietuvoje galima projektuoti ne mažesnės nei energinės A klasės gyvenamuosius namus, kuriuos norint sertifikuoti, bus privalomas sandarumo testas.

Be sandarumo testo ir be ES standartus atitinkančių rezultatų nebus galima gauti naujo namo energinio naudingumo sertifikato. Nė vienas namas be sertifikato priduotas Valstybinei komisijai nebus. Kito pasirinkimo nėra. Neprivalomus sandarumo tyrimus užsako namų savininkai, kuriems svarbu įsirengti ar įsigyti kokybišką, nelaidų šalčiui būstą.

Sandarumo testas – tai tyrimas, padedantis nustatyti pastato sandarumo lygį ir konkrečias nesandarias vietas. Ši procedūra laikoma viena svarbiausių ir būtinų pastato kokybės rodiklių, nes atskleidžia kiekvienam svarbią informaciją – kiek teks mokėti už šildymą žiemą. Taip pat sandarumo testas parodo, ar pastatas yra ekonomiškas ir ar užtikrins kokybiškas gyvenimo sąlygas.

Pagrindinis techninis standartas, kuriuo vadovaujamasi atliekant sandarumo testą – „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“. Remiantis šiuo standartu, pastato C, B, A, A+ arba A++ energinio naudingumo klasės pastatai (jų dalys) turi būti suprojektuoti taip, kad jų sandarumas atitiktų LST EN ISO 9972:2015 sandarumo bandymo sąlygų reikalavimus.

Kokia sandarumo testo nauda?

 1. Nustato bendrą pastato sandarumo lygį – jis lyginamas su techniniuose standartuose nurodytomis normomis.
 2. Tiksliai lokalizuoja nesandarias pastato vietas – nors paprastai statant įvairios paskirties statinius (ypač gyvenamuosius namus), nevengiama daugiau investuoti į šiltinimo medžiagas, tačiau jos nėra svarbiausios. Svarbiausia – kad statinys būtų tinkamai užsandarintas. Didesnį dėmesį reikėtų atkreipti į stogą, kurio garso izoliacijos plytelės turi būti suklijuotos itin profesionaliai. Jei pastatas yra nesandarus, tai rekuperacinė sistema veikia neefektyviai ir rekuperatorius, iš patalpos šalindamas orą, per nesandarias statinio vietas įtraukia lauko orą.
 3. Parodo langų bei durų sumontavimo kokybę – jeigu jie sumontuoti sandariai, tuomet galima tikėtis mažesnių šilumos nuostolių, lengviau išvengti pelėsio ir drėgmės kondensavimosi.
 4. Atskleidžia pastato sandarinimo poreikį – ar reikia atlikti sandarinimo darbus, ar statybų metu buvo padaryta broko, defektų, trukdančių pastato efektyvumui.

Sandarumo testas – reikalinga įranga

Pastatų sandarumo testui būtina speciali, keliolika tūkstančių EUR kainuojanti įranga, profesionalus tiriančiųjų pasirengimas ir šiai testavimo procedūrai skirtas maždaug 2 val. laikas, iš anksto suderintas su užsakovu.

Pastatų sandarumo testui reikalinga ši aparatūra:

 • galingas ventiliatorius, sukeliantis oro slėgio skirtumą tarp patalpų vidaus ir išorės;
 • diagnostinė pastatų sandarumo testo programa;
 • temperatūros ir vėjo, arba cirkuliacinių oro srovių, matavimo įranga, skirta profesionaliam darbui.

Sandarumo testo etapai

 • Išmatuojame testuojamos patalpos tūrį ir plotą,
 • patalpos vidaus ir lauko temperatūrą
 • Hermetiškai užsandariname patalpose esančias natūralias oro traukos vietas, pvz., langus, duris, ventiliacijos groteles. Jei sandarumo testas atliekamas namo statymo metu, – užsandariname atvirų vamzdynų angas bei kitas galimas atviras ertmes.
 • Namo lauko durų angoje įstatome metalinę staktą, įvyniotą į tvirtą plėvelępatvarioje, orui nelaidžioje plėvelėje įmontuojame specialų ventiliatorių, išsiurbiantį iš patalpų vidaus orą arba stipriai pučiantį orą į vidų – slėgių skirtumui sukelti.

 

Mūsų sertifikuoti pastatai, kuriems atliktas sandarumo testas:

 

Pastato sandarumo testo tyrimas

Specialus ventiliatorius siurbia iš patalpos vidaus orą, sumažindamas patalpoje slėgį, todėl didesnio slėgio lauko oras veržiasi į patalpos vidų. Vėliau vyksta atvirkštinė procedūra – ventiliatorius stipriai pučia orą į patalpos vidų, padidindamas oro slėgį patalpos viduje, todėl patalpos oras veržiasi į lauką. Galiausiai, pasitelkus specialią programinę įrangą paskaičiuojama, koks oro judėjimas vyksta patalpos viduje ir kiek kartų per 1 valandą otas patalpoje pasikeičia.

Nesandarių pastato vietų nustatymas, dūmų testas

Dūmų testo pagalba nustatomos dažniausios nesandarios namo vietos. Nesandariai įstatytos gyvenamųjų statinių (kotedžų bei daugiabučių namų) lauko ar vidaus durys sudaro galimybę atsirasti plyšeliams tarp durų staktos ir sienos bei tarp durų staktos ir varčios.

Nesandariai įstatyti langai taip pat palieka plyšius tarp langų rėmų ir sienų. Pabrėžtina, kad tokie plyšiai gali likti ir ties plastikinių langų rėmais. Ypač pralaidžios orui vietos yra seno modelio (senesniuose) languose ties rėmo ir stiklo sandūra.

Nesandarios vietos neretai fiksuojamos ir pastatų perdangų bei sienų sandūroje.

Statinio nesandarumą nulemia ir kiti statybos metu palikti defektai, pavyzdžiui, skilęs blokas, siūlės ties sienų blokų sandūra ir pan.

Visas minėtas sandarintinas kiauras vietas, pro kurias išeina patalpų šiluma, mūsų patyrę specialistai įvertina vėjo greičio matuokliu, pažymi ir namo šeimininkui pateikia detalią ataskaitą su pasiūlymais, kaip tas vėjui laidžias vietas tinkamai užsandarinti.

 

sandarumo testas

Kaip sumažinti namo sandarumo testo išlaidas?

Sandarumo testas

UAB „Klaipėdos statybos kompanija“ (KSK) pasirūpina absoliučiai visais tyrimais ir jų etapais, būtinais namo sertifikavimui, ir pati priduoda namą Valstybinei komisijai. Patikėjus šiuos darbus mūsų įmonei, ženkliai sumažinamos priduodamo namo savininko išlaidos ir sutrumpinama proceso trukmė, palyginus su variantu, jei kiekvieną paslaugą atliktų vis kita įmonė atskirai.

 

 

Ekspertų patirtis rodo, kad sandarumo testą geriausia atlikti du kartus. Pirmąjį sandarumo tyrimą atliekame vertindami namo kvadratūrą ir tūrį, o antrąjį tyrimą, jeigu to reikia, vertiname su 10 proc. nuolaida.

Pasirūpiname ne tik namo pridavimui būtinais namo sandarumo, bet ir akustiniais tyrimais (jeigu jie būtini) bei energinio naudingumo sertifikavimu. Šeimininko pageidavimu, atliekame ir termovizinius tyrimus, susidedančius iš dviejų etapų (termonuotraukų kliento namuose darymo ir termonuotraukų (termovizinės) analizės). Šio tyrimo metu aptinkami ir nustatomi viso pastato šilumos nuostoliai, tiesioginio oro pratekėjimo vietos, drėgmės kaupimosi vietos, skysčių ištekėjimo ir kaupimosi vietos, šildymo sistemos defektai, elektros instaliacijos defektai ir t. t. Pastarasis tyrimas yra naudingas, nes parodo realią pastato būklę ir suteikia galimybę sužinoti kur ir kokios problemos yra pastate.

Dar vienas mūsų komandos teikiamos sandarumo testo paslaugos privalumas – patys namą priduodame Valstybinei komisijai.

Kai visas būtinas namo pridavimo paslaugas atlieka viena patyrusi KSK įmonė, tai yra patogu, nebrangu, operatyvu ir visais aspektais patrauklu.

Sandarumo testas – patalpų šiluminės varžos patikra

Pastatų sandarumas – vienas iš gyvenamojo namo ar būsto svarbių kokybės parametrų, tiesiogiai įtakojančių patalpų šildymui reikalingą šiluminės energijos kiekį ir, be abejonės, šildymo išlaidas. Kad sandariai užtaisyti visus smulkius, pralaidžius namo šilumai ir lauko šalčiui „plika akimi“ nepastebimus privataus ar daugiabučio namo plyšelius, suprantama, pirmiausiai svarbu juos surasti. Be abejonės, sandarumo tyrimas kainuos ženkliai mažiau, nei pro nesandarias būsto vietas žiemos sezonu šildyti lauką.

 

DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.04.04:2017

 

Sandarumo testo rezultatai svarbūs arba privalomi šiais atvejais

 • Numačius pirkti būstą – tai vienas svarbiausiųjų būsto kokybės rodiklių, susietų su šildymo išlaidomis.
 • Kai namo ar būsto gyventojams atrodo, kad pernelyg daug kainuoja patalpų šildymas, palyginus su realia šiluma.
 • Atnaujintų (renovuotų) daugiabučių namų, – kad pasiekti numatytą energinę klasę.

Naujai statomų daugiabučių ir privačių namų sandarumo testas nuo 2016 m. lapkričio mėn. privalomas. Beje, naujų namų statybų testą geriau atlikti prieš darant vidinę apdailą. Nes prireikus užsandarinti sienų plyšius gali būti pažeista interjero apdaila.

Nuo 2016 m. lapkričio 01 d. pradėjus projektuoti ir statyti energinės A klasės gyvenamuosius namus, UAB „Klaipėdos statybos kompanija“ maloniai laukia Jūsų iškvietimų visoje Lietuvoje.

 

Sandarumo testo kaina

Sandarumo testo kaina yra nustatoma kiekvienu atveju individualiai – kainos yra susietos su pastato naudingu šildomu plotu bei objekto paruošimu.

Kiti kainos kriterijai:

 • Sudėtingumas ir paskirtis;
 • Testo atlikimo terminas;

Norėdami sužinoti tikslią savo sandarumo testo kainą susisiekite su mumis. Įvertinę kadastrinių matavimų bylą bei pastato sudėtingumą pateiksimu Jums tikslų pasiūlymą.

Ką siūlo Klaipėdos statybos kompanija (KSK)?

 1. Pasirūpina visais reikalingais tyrimais bei užtikrina kryptingą jų etapų įgyvendinimą.
 2. Priduoda pastatą Valstybinei komisijai ir tokiu būdu žymiai sumažina pastato savininko išlaidas bei sutrumpina viso proceso trukmę (kiekvieną paslaugą atliekant vis kitai įmonei užtrunka žymiai ilgiau). Jei reikia, pasirūpina akustiniais tyrimais bei energinio naudingumo sertifikavimu.
 3. Padeda sutaupyti, nes turi sandarumo testui atlikti būtiną įrangą (galingą ventiliatorių, diagnostinę pastatų sandarumo testo programą ir temperatūros bei vėjo matavimo įrangą).

Nuo 2016 metų sandarumo testas – privaloma procedūra, kurią Klaipėdos statybos kompanija gali atlikti operatyviai ir profesionaliai.

pastatu sandarumo testo tyrimai
sandarumo testas kaina


Sandarumo testas – kokia yra pagrindinė nauda?

Po sandarumo testo yra nustatomas pastato sandarumo lygis, lokalizuojamos nesandarios pastato vietos, įvertinama langų bei durų sumontavimo kokybė bei įvertinamas statinio sandarinimo poreikis.


Kokia įranga reikalinga norint atlikti sandarumo testą?

Ventiliatorius sukeliantis slėgio skirtumus, diagnostinė pastatų sandarumo testų programa, taip pat vėjo, temperatūros bei cirkuliacinių oro srovių matavimo įranga.


Kada yra privaloma atlikti sandarumo testą?

Nuo 2016 m. statomiems namams yra privalomas sandarumo testo atlikimas (nuo A energinio naudingumo klasės).

 

Skaityti daugiau

 

Atnaujinta redagavo administracija

Į viršų
Skip to content