Namo pridavimas

Namo pridavimas

Namo pridavimas daugeliui atrodo gąsdinanti procedūra. Šiuo klausimu negalime Jūsų labai nuraminti ir turime pasakyti, kad tai sudėtinga procedūra, reikalaujanti ne mažo šūsnio dokumentų ir specifinių žinių.

Namo pridavimas yra privalomas pasibaigus bet kokio pastato ar namo statybai. Tik tokiu būdu Jūs galite tapti pastato savininku ir gauti nuosavybės dokumentus. Jei Jūsų statinys jau pastatytas, rekomenduojame nedelsti ir kuo greičiau pradėti namo pridavimo procedūrą, nes pasibaigus statybos leidimui rūpesčių turėsite dar daugiau.  Svarbiausias namo pridavimo  tikslas – saugios statinių eksploatacijos įvertinimas ir užtikrinimas.

Tad jei svajojate namo pridavimą įveikti be rūpesčių ir kiek įmanoma greičiau, kviečiame pasitikėti mūsų kompanijoje dirbančiais specialistais.

Mūsų įmonė gali pasiūlyti pilną namo pridavimo paslaugų paketą, į kurį įeina visų pagal Lietuvos Respublikos įstatymus reikalingų dokumentų tvarkymas, norint 100% įteisinti ir įregistruoti baigtinę statybą.

Teikiame šias paslaugas:

 • baigtos ir nebaigtos statybos įregistravimas;
 • rekonstruoto statinio įteisinimas;
 • statinių paskirties pakeitimas ir įteisinimas;
 • nelegalių ir neregistruotų statinių įteisinimas;
 • kadastrinių matavimų inventorinių bylų darymas;
 • inžinerinių tinklų geodezinių nuotraukų darymas;
 • akustiniai tyrimai – garso matavimai;
 • pastato energinio naudingumo sertifikavimas;
 • deklaracijos pateikimas Statybos inspekcijai;
 • deklaracijos, patvirtinančios baigtinę statybą, pateikimas ir registravimas Registrų centre.

Darbus atliekame Klaipėdoje, Klaipėdos rajone ir visoje vakarų Lietuvoje. Jei turite klausimų, nedvejokite skambinkite, nes visais namo pridavimo klausimais, konsultuojame nemokamai.

Kiek užtrunka namo pridavimas?

Jei norite patys pasirūpinti namo pridavimu, galime nuteikti, kad visai tai gali užtrukti iki pusės metų ir net ilgiau. Paprastai namo pridavimas   įtemptas ir daug energijos reikalaujantis procesas.

Tačiau mūsų kompanija maksimaliai sutrumpina šį procesą gali padėti Jums nepasiklysti “popierizmo džiunglėse”. Jūsų gyvenamąjį ar sodybos namą, taip pat įvairius kitus statinius ir net nebaigtas statybas mes galime priduoti valstybinei komisijai ir įregistruoti. Pasirūpinsime, kad visi reikiami dokumentai ir aktai būtų įteisinti greitai ir sklandžiai namo pridavimo procesas nesukeltų Jums net mažiausių rūpesčių.

Keliai jau praminti – pasitikėkite mūsų patirtimi, kuri padės Jums sutaupyti laiko ir pinigų!

7 priežastys, kodėl namo pridavimas turi būti patikėtas mums

 1. Mūsų specialistų ilgametė patirtis, o įgyvendintų namų pridavimo skaičius peržengė ne vieną dešimtį.
 2. Pridavinėjame baigtas ir nebaigtas namų, bei pastatų statybas, todėl Jums nereikia rūpintis tais dalykais, kurie užtrunka ilgiausiai ir atima daug jėgų.
 3. Gauname visus dokumentus, kurie reikalingi namo pridavimuivalstybinei komisijai.
 4. Atstovaujame Jūsų poreikius, padedame nepasiklysti painiame namų pridavimo pasaulyje.
 5. Namo pridavimopaslaugas teikiame greitai ir kokybiškai, atsižvelgdami ir reaguodami į kiekvieno kliento poreikius.
 6. Užbaigus objekto pridavimą valstybinei komisijai, užsakovui perduodame statybos užbaigimo deklaraciją arba aktą, bei esant papildomam susitarimui įregistruojame objektą registrų centre.
 7. Jūs galite mumis pasitikėti, kaip tai jau padarė dešimtys užsakovų.


Kokie dokumentai reikalingi namo pridavimui

Jeigu turite laiko ir kantrybės, statybos užbaigimą, galite susitvarkyti ir priduoti namą valstybinei komisijai patys. Pateikiame pastatų pridavimui reikalingų dokumentų sąrašą:

 1. deklaracija, kurios rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu;
 2. statinio projektas (paskutinė laida): techninis projektas ir darbo projektas, techninis darbo projektas arba supaprastintas statinio projektas;
 3. statybą leidžiantis dokumentas;
 4. statinio (-ių) kadastro duomenų byla (-os);
 5. požeminių inžinerinių tinklų kontrolinės geodezinės nuotraukos;
 6. žemės sklypo bendraturčių rašytiniai sutikimai;
 7. besiribojančių žemės sklypų savininkų (valdytojų) rašytiniai sutikimai.
 8. rašytiniai pritarimai statinio projektui;
 9. žemės sklypo su statiniais geodezinės nuotraukos (tuo atveju, kai statinių kadastro duomenų bylose nėra nurodyti atstumai nuo statinių iki sklypo ribų ir statinių aukštis);
 10. turinčio statytojo teisę asmens paprastos rašytinės formos įgaliojimas pateikti prašymą – tuo atveju, jei prašymą pateikia įgaliotas asmuo;
 11. statinio paveldėjimo teisės liudijimas (kai prašymą pateikia paveldėtojas);
 12. pastatų garso klasifikavimo protokolai;
 13. pastatų energinio naudingumo sertifikatai;
 14. elektroninė laikmena su prie prašymo patvirtinti deklaraciją pridedamų dokumentų įrašais;
 15. rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo dokumento, t.y. draudimo bendrovės išduoto laidavimo draudimo rašto (kartu su jo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija) arba kredito įstaigos garantijos kopija, užtikrinanti rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymą. Draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas arba kredito įstaigos garantija turi būti išduoti ne trumpesniam nei 3 metų laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali būti atšaukiami. Laidavimo draudimo suma arba garantijos suma turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statybos kainos (su PVM).
 16. statybos proceso dalyvių privalomuosius draudimus patvirtinančių dokumentų kopijos, t.y. statinio projektuotojo, statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo, statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės, statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomųjų draudimo liudijimų (polisų), atitinkančių Lietuvos Respublikos teisės aktus, kopijos (tuo atveju, jei privalu draustis pagal Statybos įstatymą). Kartu su šių privalomųjų draudimų kopijomis privalomai turi būti pateikiamos jų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijos;
 17. geriamojo vandens kokybės tyrimų, atliktų atestuotose ar akredituotose laboratorijose, dokumentai (neprivalomi, kai prisijungiama prie komunalinių inžinerinių tinklų) ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos išvada dėl šių tyrimų rezultatų atitikties visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų nustatytiems reikalavimams;
 18. cheminių medžiagų (teršalų), jonizuojančiosios ir nejonizuojančiosios spinduliuotės, triukšmo, infragarso ir žemo dažnio garsų, žmogaus kūną veikiančių vibracijos lygių ir kitų veiksnių matavimų, atliktų atestuotų ar akredituotų atitinkamiems tyrimams subjektų, dokumentai.

Jei Jus domina namo pridavimas Klaipėdoje, Klaipėdos rajone ar visoje vakarų Lietuvoje, maloniai kviečiame susisiekti telefonu: 8 686 53020 arba el. paštu: info@ksk.lt.

Sutaupykite savo brangaus laiko ir palikite, visus rūpesčius, profesionalams!

Kokie dokumentai reikalingi namo pridavimui

Jeigu turite laiko ir kantrybės, statybos užbaigimą, galite susitvarkyti ir priduoti namą valstybinei komisijai patys. Pateikiame pastatų pridavimui reikalingų dokumentų sąrašą:

 1. deklaracija, kurios rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu;
 2. statinio projektas (paskutinė laida): techninis projektas ir darbo projektas, techninis darbo projektas arba supaprastintas statinio projektas;
 3. statybą leidžiantis dokumentas;
 4. statinio (-ių) kadastro duomenų byla (-os);
 5. požeminių inžinerinių tinklų kontrolinės geodezinės nuotraukos;
 6. žemės sklypo bendraturčių rašytiniai sutikimai;
 7. besiribojančių žemės sklypų savininkų (valdytojų) rašytiniai sutikimai.
 8. rašytiniai pritarimai statinio projektui;
 9. žemės sklypo su statiniais geodezinės nuotraukos (tuo atveju, kai statinių kadastro duomenų bylose nėra nurodyti atstumai nuo statinių iki sklypo ribų ir statinių aukštis);
 10. turinčio statytojo teisę asmens paprastos rašytinės formos įgaliojimas pateikti prašymą – tuo atveju, jei prašymą pateikia įgaliotas asmuo;
 11. statinio paveldėjimo teisės liudijimas (kai prašymą pateikia paveldėtojas);
 12. pastatų garso klasifikavimo protokolai;
 13. pastatų energinio naudingumo sertifikatai;
 14. elektroninė laikmena su prie prašymo patvirtinti deklaraciją pridedamų dokumentų įrašais;
 15. rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo dokumento, t.y. draudimo bendrovės išduoto laidavimo draudimo rašto (kartu su jo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija) arba kredito įstaigos garantijos kopija, užtikrinanti rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymą. Draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas arba kredito įstaigos garantija turi būti išduoti ne trumpesniam nei 3 metų laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali būti atšaukiami. Laidavimo draudimo suma arba garantijos suma turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statybos kainos (su PVM).
 16. statybos proceso dalyvių privalomuosius draudimus patvirtinančių dokumentų kopijos, t.y. statinio projektuotojo, statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo, statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės, statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomųjų draudimo liudijimų (polisų), atitinkančių Lietuvos Respublikos teisės aktus, kopijos (tuo atveju, jei privalu draustis pagal Statybos įstatymą). Kartu su šių privalomųjų draudimų kopijomis privalomai turi būti pateikiamos jų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijos;
 17. geriamojo vandens kokybės tyrimų, atliktų atestuotose ar akredituotose laboratorijose, dokumentai (neprivalomi, kai prisijungiama prie komunalinių inžinerinių tinklų) ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos išvada dėl šių tyrimų rezultatų atitikties visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų nustatytiems reikalavimams;
 18. cheminių medžiagų (teršalų), jonizuojančiosios ir nejonizuojančiosios spinduliuotės, triukšmo, infragarso ir žemo dažnio garsų, žmogaus kūną veikiančių vibracijos lygių ir kitų veiksnių matavimų, atliktų atestuotų ar akredituotų atitinkamiems tyrimams subjektų, dokumentai.

7 priežastys, kodėl namo pridavimas turi būti patikėtas mums

Namo pridavimas

 1. Mūsų specialistų ilgametė patirtis, o įgyvendintų namų pridavimo   skaičius peržengė ne vieną dešimtį.
 2. Pridavinėjame baigtas ir nebaigtas namų, bei pastatų statybas, todėl Jums nereikia rūpintis tais dalykais, kurie užtrunka ilgiausiai ir atima daug jėgų.
 3. Gauname visus dokumentus, kurie reikalingi namo pridavimui  valstybinei komisijai..
 4. Atstovaujame Jūsų poreikius, padedame nepasiklysti painiame namų pridavimo pasaulyje.
 5. Statybų pridavimo  paslaugas  teikiame greitai ir kokybiškai, atsižvelgdami ir reaguodami į kiekvieno kliento poreikius.
 6. Užbaigus objekto pridavimą valstybinei komisijai, užsakovui perduodame statybos užbaigimo deklaraciją arba aktą, bei esant papildomui susitarimui įregistruojame objektą registrų centre.
 7. Jūs galite mumis pasitikėti, kaip tai jau padarė dešimtys užsakovų.