Namo pridavimas

Namo pridavimas

Namo pridavimas iš pirmo žvilgsnio daugeliui gali pasirodyti gąsdinanti procedūra. Šiuo klausimu nelabai galime Jus nuraminti ir turime pasakyti, kad tai išties gana sudėtinga procedūra, reikalaujanti nemažai laiko, šūsnio dokumentų sutvarkymo ir specifinių žinių.

Namo pridavimas yra privalomas pasibaigus bet kokio naujo pastato ar namo statybai, rekonstravus jį, atlikus kapitalinį (išorės) remontą ar modernizavus. Tik atlikus visas reikalingas namo pridavimo procedūras, Jūs galėsite tapti pastato savininku ir gauti nuosavybės dokumentus.

Jei Jūsų statinys jau pastatytas, rekomenduojame nedelsti ir kuo greičiau pradėti namo pridavimo procedūrą, nes pasibaigus statybos leidimui rūpesčių ir nesklandumų gali kilti gana daug. Svarbiausias namo pridavimo tikslas – saugios statinių eksploatacijos įvertinimas ir užtikrinimas. Kitaip tariant, atlikta namo pridavimo procedūra garantuos, kad pastatas atitinka projekto sprendimus, statyba ir projektavimas atitinka reglamentuojančius teisės aktus, sveikatos higienos normas bei saugumo reikalavimus.

Tad jei svajojate namo pridavimą įveikti be rūpesčių, sklandžiai ir kiek įmanoma greičiau, kviečiame pasitikėti mūsų kompanijoje dirbančiais specialistais. Mūsų komanda gali pasiūlyti visišką (pilną) namo pridavimo paslaugų paketą, į kurį įeina visų pagal Lietuvos Respublikos įstatymus reikalingų dokumentų tvarkymas, norint 100 % įteisinti ir įregistruoti baigtinę statybą.

 

Teikiame šias paslaugas:

 • baigtos ir nebaigtos statybos įregistravimas;
 • rekonstruoto statinio įteisinimas ir namo pridavimas;
 • statinių paskirties pakeitimas ir įteisinimas;
 • nelegalių ir neregistruotų statinių įteisinimas;
 • kadastrinių matavimų inventorinių bylų darymas;
 • inžinerinių tinklų geodezinių nuotraukų darymas;
 • akustiniai tyrimai – garso matavimai;
 • pastato energinio naudingumo sertifikavimas;
 • deklaracijos pateikimas Statybos inspekcijai;
 • deklaracijos, patvirtinančios baigtinę statybą, pateikimas ir registravimas Registrų centre.

Darbus atliekame Klaipėdoje, Klaipėdos rajone ir visoje vakarų Lietuvoje. Jei turite klausimų, nedvejokite skambinkite, nes visais namo pridavimo klausimais, konsultuojame nemokamai.

Namo pridavimas – kiek užtrunka visas procesas?

namo pridavimas

Namo pridavimas – procedūra, įtvirtinanti galutinį pastato statybos užbaigimą ir nustatanti, ar statinys atitinka būtinuosius statybos reikalavimus. Tai atsakinga ir svarbi procedūra, kurią atlikti būtina, kad taptumėte pastato savininku ir gautumėte nuosavybės dokumentus. Klaipėdos statybos kompanija, remdamasi savo ilgamete patirtimi ir aukšta kvalifikacija, atsakingai ir profesionaliai sutvarko visus namo pridavimo formalumus per kuo įmanoma trumpesnį laiką.

Jei norite patys pasirūpinti namo pridavimu, galime nuteikti, kad visai tai gali užtrukti iki pusės metų ir net ilgiau. Paprastai namo pridavimas  yra įtemptas ir daug energijos reikalaujantis procesas.

Tačiau mūsų kompanija savo darbu ir pastangomis maksimaliai sutrumpina šį procesą gali padėti Jums nepasiklysti “popierizmo džiunglėse”. Jūsų gyvenamąjį ar sodybos namą, taip pat įvairius kitus statinius ir net nebaigtas statybas mes galime priduoti valstybinei komisijai ir įregistruoti. Pasirūpinsime, kad visi reikiami dokumentai ir aktai būtų įteisinti greitai ir sklandžiai namo pridavimo procesas nesukeltų Jums net mažiausių rūpesčių.

Keliai jau praminti – pasitikėkite mūsų patirtimi, kuri padės Jums sutaupyti laiko ir pinigų!

Namo pridavimas – 7 priežastys patikėti šią užduotį mums

 1. Mūsų specialistų ilgametė patirtis, o įgyvendintų namų pridavimo skaičius peržengė ne vieną dešimtį.
 2. Pridavinėjame baigtas ir nebaigtas namų, bei pastatų statybas, todėl Jums nereikia rūpintis tais dalykais, kurie užtrunka ilgiausiai ir atima daug jėgų.
 3. Gauname visus dokumentus, kurie reikalingi namo pridavimuivalstybinei komisijai.
 4. Atstovaujame Jūsų poreikius, padedame nepasiklysti painiame namų pridavimo pasaulyje.
 5. Namo pridavimopaslaugas teikiame greitai ir kokybiškai, atsižvelgdami ir reaguodami į kiekvieno kliento poreikius.
 6. Užbaigus objekto pridavimą valstybinei komisijai, užsakovui perduodame statybos užbaigimo deklaraciją arba aktą, bei esant papildomam susitarimui įregistruojame objektą registrų centre.
 7. Jūs galite mumis pasitikėti, kaip tai jau padarė šimtai užsakovų.


Kokie dokumentai reikalingi namo pridavimui?

Jeigu turite laiko ir kantrybės, statybos užbaigimą, galite susitvarkyti ir priduoti namą valstybinei komisijai patys.

Norint įregistruoti 100 procentų baigtą statyti statinį, reikia atkreipti dėmesį į jo rūšį – ar tai vienbutis gyvenamasis namas, ar dvibutis gyvenamasis namas, ar kitos paskirties statinys.

Tačiau iš esmės turi būti suruoštas  ir Statybos inspekcijai pateiktas būtinų namo pridavimo dokumentų sąrašas:

 • statinio projektas
 • statinio kadastro duomenų byla
 • pastato kontrolinė geodezinė nuotrauka
 • inžinerinių tinklų kontrolinė geodezinė nuotrauka
 • pastato darbo arba techninis-darbo projektas
 • statybos leidimas
 • pastato energetinio naudingumo sertifikatas.

Prireikus turi būti pateikiami papildomi dokumentai: garso klasifikavimo protokolas, žemės sklypo bendraturčių rašytinis sutikimas, besiribojančių žemės sklypų savininkų (valdytojų) rašytiniai sutikimai, rašytiniai pritarimai statinio projektui, rangovo garantinio laikotarpio prievolių vykdymo dokumentas ir kiti reikalingi dokumentai.

Beje, tam, kad būtų gauti statybos užbaigimui reikalingi dokumentai, tenka susidurti su daugybe Lietuvos Respublikos institucijų: Valstybine teritorijų planavimo ir statybos inspekcija; Valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspekcija; Valstybinė energetikos inspekcija; Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentu; Visuomenės sveikatos centru; Miesto / rajono savivaldybės administracijos įgaliotas atstovas; Valstybinė darbo inspekcija.

Tokie formalumai tik dar labiau įrodo, kad pastato pridavimas – daug laiko ir kantrybės reikalaujantis procesas. Tiesa, tam tikrais pastato pridavimo atvejais kai kurių išvardytų institucijų gali neprireikti, tačiau visa tai geriausiai išryškėja proceso eigoje.

 

 

namo pridavimas registru centrui inspekcijai namo pridavimas registru centrui inspekcijai
individualaus namo pridavimas po rekonstrukcijos individualaus namo pridavimas po rekonstrukcijos
namo pridavimas 100 proc kaina namo pridavimas 100 proc kaina
namo pridavimo procedura namo pridavimo procedura
namo pridavimo tvarka namo pridavimo tvarka
namo statybos pridavimas terminai tyrimai namo statybos pridavimas terminai tyrimai
namo tyrimai pridavimas namo tyrimai pridavimas
namu pridavimo dokumentai procedura namu pridavimo dokumentai procedura
pastatu pridavimo deklaracija dokumentu tvarkymas pastatu pridavimo deklaracija dokumentu tvarkymas
a+ namo pridavimas a klase atsiliepimai a+ namo pridavimas a klase atsiliepimai

 

Pateikiame pilną pastatų pridavimui reikalingų dokumentų sąrašą:

 1. deklaracija, kurios rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu;
 2. statinio projektas (paskutinė laida): techninis projektas ir darbo projektas, techninis darbo projektas arba supaprastintas statinio projektas;
 3. statybą leidžiantis dokumentas;
 4. statinio (-ių) kadastro duomenų byla (-os);
 5. požeminių inžinerinių tinklų kontrolinės geodezinės nuotraukos;
 6. žemės sklypo bendraturčių rašytiniai sutikimai;
 7. besiribojančių žemės sklypų savininkų (valdytojų) rašytiniai sutikimai.
 8. rašytiniai pritarimai statinio projektui;
 9. žemės sklypo su statiniais geodezinės nuotraukos (tuo atveju, kai statinių kadastro duomenų bylose nėra nurodyti atstumai nuo statinių iki sklypo ribų ir statinių aukštis);
 10. turinčio statytojo teisę asmens paprastos rašytinės formos įgaliojimas pateikti prašymą – tuo atveju, jei prašymą pateikia įgaliotas asmuo;
 11. statinio paveldėjimo teisės liudijimas (kai prašymą pateikia paveldėtojas);
 12. pastatų garso klasifikavimo protokolai;
 13. pastatų energinio naudingumo sertifikatai;
 14. elektroninė laikmena su prie prašymo patvirtinti deklaraciją pridedamų dokumentų įrašais;
 15. rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo dokumento, t.y. draudimo bendrovės išduoto laidavimo draudimo rašto (kartu su jo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija) arba kredito įstaigos garantijos kopija, užtikrinanti rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymą. Draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas arba kredito įstaigos garantija turi būti išduoti ne trumpesniam nei 3 metų laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali būti atšaukiami. Laidavimo draudimo suma arba garantijos suma turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statybos kainos (su PVM).
 16. statybos proceso dalyvių privalomuosius draudimus patvirtinančių dokumentų kopijos, t.y. statinio projektuotojo, statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo, statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės, statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomųjų draudimo liudijimų (polisų), atitinkančių Lietuvos Respublikos teisės aktus, kopijos (tuo atveju, jei privalu draustis pagal Statybos įstatymą). Kartu su šių privalomųjų draudimų kopijomis privalomai turi būti pateikiamos jų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijos;
 17. geriamojo vandens kokybės tyrimų, atliktų atestuotose ar akredituotose laboratorijose, dokumentai (neprivalomi, kai prisijungiama prie komunalinių inžinerinių tinklų) ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos išvada dėl šių tyrimų rezultatų atitikties visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų nustatytiems reikalavimams;
 18. cheminių medžiagų (teršalų), jonizuojančiosios ir nejonizuojančiosios spinduliuotės, triukšmo, infragarso ir žemo dažnio garsų, žmogaus kūną veikiančių vibracijos lygių ir kitų veiksnių matavimų, atliktų atestuotų ar akredituotų atitinkamiems tyrimams subjektų, dokumentai.

 

Statybos užbaigimo tvarką reglamentuoja Statybos įstatymo 28 straipsnis ir Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.

 

Ką siūlo Klaipėdos statybos kompanija (KSK)?

Dirbame turėdami tikslą – suteikti paslaugas taip, kad kiekvienas klientas džiaugtųsi ne tik jų rezultatu, bet ir mūsų komandos profesionalumu bei operatyvumu. Mūsų kompanijos pagrindinės vertybės ir siekiai:

 1. Greitai ir kokybiškai atlikti darbai – suruošti ir Valstybinei komisijai pateikti visi reikalingi dokumentai.
 2. Patikimumas – su dideliu profesiniu atsidavimu atstovaujame kiekvieno kliento poreikius.
 3. Abipusis supratimas – nes, mūsų manymu, tik efektyviai bendraujant I bendradarbiaujant, galima pasiekti geriausią rezultatą.
 4. Kompleksiškumas – atliekame ne tik būtiniausius statybų pridavimo darbus, bet, prireikus, galime įregistruoti objektą ir Registrų centre.
 5. Kokybė – visus pastato pridavimo darbus atliekame sąžiningai ir pagal visus galiojančius teisės aktus bei reikalavimus. Kad mūsų klientai pastato statybų 100 procentiniu baigtumu džiaugtųsi nepatyrę didelio vargo.


Mes žinome, kad namo pridavimas – įtemptas, daug žinių, laiko ir energijos reikalaujantis procesas, galintis užtrukti daugiau nei pusmetį. Klaipėdos statybos kompanija šias paslaugas gali atlikti kokybiškai, greitai bei profesionaliai, kad Jūs savo laiką galėtumėte skirti kitiems svarbiems darbams.

Esame didžiausia vakarų Lietuvoje namų pridavimo valstybinei komisijai įmone, padėjusi ne vienam šimtui užsakovų visoje vakarų Lietuvoje, įsiteisinti statybas. Jei Jus domina namo pridavimas Klaipėdoje, Klaipėdos rajone ar visoje vakarų Lietuvoje, maloniai kviečiame susisiekti telefonu: 8 686 53020 arba el. paštu: info@ksk.lt.

Sutaupykite savo brangaus laiko ir palikite, visus rūpesčius, profesionalams!

Turite klausimų? Atsiųskite mums el. užklausą:

 

Sutinku su savo duomenų saugojimu, tvarkymu ir jų panaudojimu šioje svetainėje

namo baigtumas
namo pridavimo dokumentai
namo pridavimo kaina


Kiek užtrunka namo pridavimas

Norint patiems pasirūpinti pridavimu, tikrai gali būti, jog pilnas namo pridavimas užtruks ir iki pusės metų ir net ilgiau. Dažnai tai yra įtemptas ir daug energijos reikalaujantis procesas. Rekomenduojama šią paslaugą patikėti profesionalams.


Kokias paslaugas teikia KSK?

KSK teikia pastatų energetinio naudingumo sertifikavimo, sandarumo testo, namų pridavimo valstybinei komisijai paslaugas.. Taip pat teikiame paskirties keitimo paslaugas, atliekame akustinius ir energetinius auditus.


Kokie pagrindiniai dokumentai yra reikalingi namo pridavimui?

Projekto pridavimui yra reikalingas statinio techninis-darbo (TD) projektas, kadastro duomenų byla, geodezinės nuotraukos, darbo bei techninis projektas, statybą leidžiantis leidimas, energetinio naudingumo sertifikatas bei kiti dokumentai.

Atnaujinta redagavo administracija

Į viršų
Skip to content