Energinis sertifikavimas

Energetinio naudingumo sertifikatas

Pasistatėte naują būstą, o gal ieškote galimybės parduoti savo butą, ar jį išnuomoti? Tuomet Jums būtinai reikalingas energetinio naudingumo sertifikatas. Be šio dokumento negalėsite atlikti pradžioje minėtų veiksmų.

Mūsų kompanija jau ne vienerius dirba šioje srityje, tad raginame nedvejoti ir susisiekti su mumis jau dabar. Jei turite klausimų dėl energetinio naudingumo sertifikatų, nesidrovėkite ir skambinkite, mes maloniai Jums suteiksime visą rūpimą informaciją.

Maloniai kviečiame susisiekti tel. 8 686 53020  arba el. paštu: info@ksk.lt . Dirbame greitai ir kokybiškai visoje Lietuvoje!

Žemiau pateikiame atsakymus į dažniausiai mūsų klientų užduodamus klausimus. Tad tikimės, kad ši informacija Jums bus vertinga ir naudinga.

Kam privalomas Energetinio naudingumo sertifikatas ?

naujai statomiems pastatams;

kapitaliai renovuojamiems pastatams, kurių naudingasis plotas didesnis kaip 500 kvadratinių metrų. Šio punkto reikalavimai taikomi tiek, kiek tai techniškai, funkciniu požiūriu ir  ekonomiškai įmanoma;

projektuojant naujus ir didesnius kaip 500 kvadratinių metrų naudingojo ploto kapitaliai renovuojamus pastatus, jų planuojamas energinis naudingumas turi atitikti reikalavimus, nustatytus Statybos techninio reglamento STR 2.01.09:2005 25 ir 26 punktuose.

Kas tai yra pastatų energinio naudingumo sertifikavimas?

Pastato  energinio naudingumo sertifikavimas  – tai teisės aktų reglamentuotas procesas, kurio metu:

nustatomas pastato energijos sunaudojimas;

įvertinamas pastato energinis naudingumas priskiriant pastatą energinio naudingumo klasei (pagal energijos sąnaudas pastatai klasifikuojami į 9 klases: A++, A+ A, B, C, D, E, F, G.

išduodamas pastato energetinio naudingumo sertifikatas.

Kam privalomi pastatų energinio naudingumo reikalavimai?

Energetinio naudingumo sertifikatas yra privalomas statant, parduodant ar išnuomojant pastatus. Energetinis sertifikatas , kurio galiojimo laikas turi būti ne ilgesnis kaip 10 metų, turi būti pateikiamas pirkėjo ar nuomininko pageidavimu iš pastato statytojo (užsakovo) ar savininko. Šio punkto nuostatos taikomos ir parduodant ar išnuomojant pastato dalis (butus, kitos paskirties atskiro naudojimo patalpas). Šiuo atveju pastato dalies energetinio naudingumo sertifikatas gali būti išduodamas vadovaujantis viso pastato su bendra šildymo sistema sertifikatu arba tokio paties buto tame pačiame daugiabučiame pastate sertifikatu.
Reikalavimai parduodamų ir išnuomojamų pastatų (pastato dalių) energinio naudingumo klasei nekeliami.

Pastatų energinio naudingumo reikalavimai nenustatomi ir energinio naudingumo sertifikatas neišduodamas:

pastatams, kurie yra kultūros paveldo statiniai, jeigu laikantis reikalavimų nepageidautinai pakistų charakteringos jų savybės ar išvaizda;

maldos namų ir kitokios religinės veiklos pastatams;

laikiniems pastatams, skirtiems naudoti ne ilgiau kaip 2 metus;

poilsio paskirties, sodų paskirties pastatams, naudojamiems ne ilgiau kaip keturis mėnesius per metus;

atskirai stovintiems pastatams, kurių naudingasis patalpų plotas ne didesnis kaip 50 kvadratinių metrų;

nedaug energijos sunaudojantiems gamybos ir pramonės, sandėliavimo paskirties bei žemės ūkiui tvarkyti skirtiems negyvenamiesiems pastatams, t. y. pastatams, kuriuose  ilgiau kaip keturis mėnesius per metus šildomas mažesnis negu 50 kvadratinių metrų naudingasis plotas, o likusi pastato naudingojo ploto dalis šildoma trumpiau kaip 2 mėnesius per metus arba jos šildymui naudojama technologinių procesų metu išsiskirianti šiluma;

nešildomiems pastatams.

Pastatų sertifikavimas, tai reglamentuotas procesas, kurio metu nustatomas pastato energijos sunaudojimas, įvertinamas pastato energinis naudingumas priskiriant pastatą energinio naudingumo klasei ir išduodamas pastato energetinio naudingumo sertifikatas.

Pastatų sertifikavimas turi būti atliktas:

prieš pripažįstant pastatą ar jo dalį tinkamais naudoti;

jei pastatas parduodamas ir jo sertifikato galiojimo laikas pasibaigė arba pastatas nebuvo sertifikuotas, sertifikavimas turi būti atliktas prieš įforminant pastato pardavimą;

jei pastatas išnuomojamas ir jo sertifikato galiojimo laikas pasibaigė arba pastatas nebuvo sertifikuotas, Pastatų sertifikavimas turi būti atliktas prieš įforminant pastato nuomą.

jei pripažįstama tinkama naudoti naujai statomo ar kapitaliai renovuojamo pastato dalis, kuri gali būti naudojama neatsižvelgiant į tai, ar likusių dalių statyba užbaigta, šios pastato dalies sertifikavimas privaloma.

Kokia tvarka yra atliekamas energinio naudingumo sertifikavimas?

Pastato energinio naudingumo sertifikavimas atliekamas šia tvarka:

Energinio naudingumo sertifikavimo procedūra prasideda nuo prašymo sertifikuoti pastatą priėmimo.

Pasirašoma sutartis tarp užsakovo ir kliento.

Pastato apžiūra. Duomenų apie pastato būklę surinkimas.

Užsakovo pateiktų dokumentų analizavimas (registrų centro išrašas, pastato projektas, kadastrinių matavimų byla ir kita).

Energinio naudingumo skaičiavimas, duomenų pateikimas užsakovui.

Energetinio naudingumo sertifikatas yra išduodamas per 1-5 dienas, po sertifikavimui atlikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.

Energetinio naudingumo sertifikatas  yra išduodamas per 1-5 dienas, po sertifikavimui atlikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.

Jei Jus domina pastatų sertifikavimas , maloniai kviečiame susisiekti tel. 8 686 53020  arba el. paštu: info@ksk.lt . Dirbame greitai ir kokybiškai visoje Lietuvoje!