Akustiniai tyrimai

Akustiniai tyrimai

Akustiniai tyrimai – svarbus daugiabučių gyvenamųjų namų ir kotedžų kokybės rodiklis. Akustiniai matavimai  –  atskira tyrimų kategorija, būtina ne tik dviejų ir daugiau butų namų, kotedžų, daugiabučių namų pridavimui Valstybinei komisijai, bet ir mokslo, gydymo, viešbučių paskirties pastatams. Garso, arba triukšmo, būtini matavimai naujiems daugiau nei vieno buto gyvenamiesiems namams įsigaliojo Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą.

Akustiniai tyrimai ir izoliacijos nuo triukšmo būtinumas

Akustiniai tyrimai

Pernelyg didelis triukšmas neigiamai veikia žmogaus organizmą – gali silpninti klausą, mažinti darbingumą ir apskritai sutrikdyti sveikatą. Todėl „Statybos techninis reglamentas“ (STR), įteisindamas ES požiūrį į gyvenamosios aplinkos apsaugą nuo triukšmo, numato akustines statinių klases bei leistinas triukšmo normas. Pagal akustinių tyrimų kotedžų, dviejų butų bei daugiabučių gyvenamųjų namų garso, arba triukšmo, pralaidumo rezultatus namai skirstomi į A, B, C, D, E, F klases. Garso pralaidumo klasę numato namo projektuotojas (STR 2.0101(5)2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“).

Leistini triukšmo lygiai žmogų supančioje gyvenamojoje aplinkoje apibrėžti Lietuvos higienos normoje HN 33:2007 „Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“.

Akustiniai kotedžų bei daugiabučių namų tyrimai

Pagrindinis akustinių tyrimų tikslas – nustatyti, ar namo sienos, grindys, perdangos nelaidžios būtent kaimynų triukšmui, tačiau akustinių tyrimų metu įvertinamas ir išorinių sienų triukšmo pralaidumas.

Kartais akustinių tyrimų rezultatai nebūna tinkami iš karto, tuomet namo šeimininkui tenka iki kitų tyrimų sutvarkyti nurodytas pralaidžias garsui vietas.

Pažymėtina, kad KSK ne tik pasirūpina akustiniais akredituotais tyrimais, bet ir išduoda namo energinius naudingumo sertifikatus bei priduoda baigtas ir nebaigtas statybas Valstybinei komisijai. Tad visas šias paslaugas užsakyti vienam vykdytojui palanku dėl eilės priežasčių: dažniausiai vienos įmonės visų paslaugų kaina būna žemesnė, nei kelių įmonių kainų suma, ir patys darbai atliekami operatyviau. Akustiniai, arba triukšmo, tyrimai atliekami specialios įrangos pagalba.

Dažniausi daugiabučių namų triukšmo šaltiniai

Namo gyventojus veikiantis garso, arba triukšmo, šaltinis gali būti i šorinis aplinkos triukšmas (transportas, gatvės triukšmas ir pan.) bei vidinis triukšmas, sklindantis namo viduje.   Vidinis triukšmas skirstomas į orinį ir struktūrinį   triukšmą.

Orinį triukšmą  sukelia garso šaltinis, skleidžiantis garso bangas ore, pvz., garsi kaimynų kalba ar juokas, muzika, radijas, televizija, dainavimas, šuns lojimas, veikiančios buitinės technikos sukeliamas triukšmas ir kt. Naujai statomų daugiabučių namų perdangų tarp butų orinio garso izoliavimo norminius rodiklius nustato STR.

Struktūrinį triukšmą  sukelia garso šaltinis, tiesiogiai kontaktuodamas su konstrukcijomis, laidžiomis garso bangoms, pvz., vandentiekio ar nuotekų vamzdynų garsai; daugiabučių liftų, šiukšlių surinktuvų, buitinės technikos vibracijos triukšmas, sklindantys pačiais namo atitvarais, ir pan.

Struktūrinio triukšmo kategorijoje išskiriamas smūginis triukšmas,  kurio šaltinis, – judančio kieto daikto atsikartojantis ar vienkartinis sąlytis su buto atitvarais tarp kaimynų buto, pvz., kamuolio mušimas į grindis, kėdžių stumdymas, beldimas į buto sienas, kalimas, gręžimas, garsūs žingsniai, šokinėjimas, bėgiojimas ir pan. Sukeltas garsas sklinda pačiu atitvaru ir gali sklisti aplinkui, – per to atitvaro sandūras su kitais namo elementais ar plyšius pačiame atitvare, taip sustiprindamas triukšmą. Naujai statomų daugiabučių namų perdangų tarp butų struktūrinio ir smūginio garso izoliavimo norminius rodiklius nustato STR.

Akustinių tyrimų kainodara

Akustinių tyrimų kaina paskaičiuojama pagal VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto kadastro bylą, kurioje matosi, kiek reikės tirti namo elementų ir kiek atlikti garso aidėjimo trukmių.

Namo elementas  – tai namo dalis, besiribojanti su kaimynų butais, pvz., namo sienos, grindys, lubos, laiptinė, fasadas.

Aidėjimo trukmė  – tai laikas, per kurį nutraukus garso skleidimą, garsas sumažėja 60-čia dB. Šis laikas negali viršyti STR nustatytų dydžių. Aidėjimo trukmė svarbi ir tiriama gyvenamųjų pastatų bendro naudojimo arba masinio žmonių susibūrimo vietose, pvz., fojė, daugiabučių namų laiptinėse, laiptų aikštelėse, salėse ir pan.

Garso tyrimų kaina tiesiog proporcinga tiriamų namo elementų kiekiui: kuo daugiau tiriamų elementų, tuo aukštesnė kaina. Todėl prieš pradedant akustinius tyrimus Užsakovas mums pateikia šiuos būtinus dokumentus:

  • kadastrinę namo bylą;
  • projekto architektūrines-konstrukcines dalis;
  • namą projektavusios įmonės architekto duomenis.

Daugiabučių namų akustiniai tyrimai atliekami nustatytam pagal STR butų kiekiui, priklausomai nuo viso namo butų skaičiaus.

KSK patyrę specialistai profesionaliai pasirūpina visais tyrimais ir reikiamais dokumentais, reikalingais priduoti namą Valstybinei komisijai, taip sumažindami Jūsų, kaip namų savininkų, rūpesčius ir išlaidas. Palanku, kai visos būtinos namo pridavimo paslaugos vienoje įmonėje. Taip ne tik taupomi namo savininkų pinigai ir laikas, bet ir darbai atliekami ženkliai operatyviau.

Akustiniai tyrimai tapo privalomais, įstojus mūsų šaliai į ES. Reikalingus namo pridavimui akustinius ir kitus svarbius tyrimus atliekame visoje Lietuvoje.

Skip to content