Statybos užbaigimo deklaracija

namo pridavimas registru centrui

Statybos užbaigimo deklaracija

Statybos užbaigimo deklaracija – dokumentas, patvirtinantis, kad statyba yra baigta ir statinį saugu naudoti pagal jo paskirtį. Vis tik dažnai kyla klausimų, ar visada būtina gauti patvirtintą statybos užbaigimo deklaraciją?

Kas ją turi patvirtinti? Kaip ją gauti? Kiek tai užtrunka ir pan. Reikalingus atsakymus galima rasti išanalizavus Lietuvos Respublikoje galiojančius tikslinius teisės aktus, tačiau ne visi nori tam skirti laiko, o ir suprasti teisinius terminus ne visada lengva ir paprasta.

Tad čia – paprastai ir aiškiai pateikiama svarbiausia informacija apie statybos užbaigimo deklaraciją.

namo pridavimas registru centrui

Kokių statinių statyba užbaigiama su deklaracija?

Dažniausiai statybos užbaigimo deklaracija yra surašoma baigus statinio paprastąjį remontą, atlikus statinio ir jo dalies (patalpų) paskirties keitimą, kai atliekami tik remonto darbai arba kai vyksta nesudėtingųjų statinių ir statinių, kuriems pagal aplinkos ministro patvirtintą sąrašą nereikalingas statybą leidžiantis dokumentas, statyba (t. y. naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, statinio kapitalinis remontas, statinio paprastasis remontas, statinio griovimas).

Vis dėlto atvejų, kada privaloma statybos užbaigimo deklaracija, yra daugiau ir apie juos naudinga žinoti. Pagal Lietuvoje galiojančius įstatymus, statybos užbaigimo deklaraciją privalo patvirtinti statinio (dalies) ekspertizės rangovas (t. y. atestuotas juridinis asmuo). Jis patvirtina deklaraciją tam tikrais atvejais, t. y.:

namo pridavimas

1. Pastačius naują ar rekonstravus ypatingąjį ar neypatingąjį vieno ar dviejų butų gyvenamąjį namą. Šiuo atveju kultūros paveldo statiniai neįtraukiami.

2. Pastačius naują ar rekonstravus ypatingąjį ar neypatingąjį pagalbinio ūkio paskirties statinį. Šiuo atveju kultūros paveldo statiniai neįtraukiami.

3. Užbaigus neypatingųjų inžinerinių statinių ir tam tikrų paskirčių neypatingųjų pastatų arba patalpų, suformuotų kaip atskirų nekilnojamojo turto objektų, statybą (įskaitant naujo statinio statybą ir statinio rekonstravimą).

Tokie statiniai yra nurodyti Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 11 priede.

4. Užbaigus neypatingųjų statinių, statomų krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose, statybą (įskaitant naujo statinio statybą ir statinio rekonstravimą).

5. Užbaigus statinių, išskyrus nesudėtingųjų statinių ir statinių, kuriems nereikalingas statybą leidžiantis dokumentas, kapitalinį remontą.

Statinio (dalies) ekspertizės rangovui patvirtinus deklaraciją apie statybos užbaigimą, ši deklaracija registruojama Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“.

Jeigu įstatymai nenumato deklaracijos apie statybos užbaigimą būtinybės, ji gali būti tvirtinama ir registruojama statytojo (užsakovo) ar jo teises ir pareigas perėmusio asmens pageidavimu.

Būtina atkreipti dėmesį, kad atvejai, kada privalomas statybą leidžiantis dokumentas naujo nesudėtingo statinio statybai, rekonstravimui, statinio kapitaliniam ar paprastajam remontui, yra nustatyti Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai.

Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 3 priede.

Šiame dokumente galima rasti ir daugiau informacijos, susijusios su statybos užbaigimo deklaracija, jos gavimo procedūromis.

Kokios naujovės įsigaliojo nuo 2022 meų gegužės 1 dienos?

Statybų sektorius, kaip ir dauguma kitų sektorių, neretai sulaukia naujovių. Dabar aktualiausia žinoti apie naujausią Statybos  įstatymo pakeitimą, įsigaliojusį nuo 2022 m. gegužės 1 d.

Pakeitimas numato, kad nuo minėtos dienos pažymų apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių tvirtinimo ir deklaracijų apie statybos užbaigimą tvirtinimo paslaugas teiks statinio (dalies) ekspertizės rangovai, kuriais gali būti tik juridiniai asmenys. Jie skelbiami viešai internete – www.spsc.lt.

statybos uzbaigimas

Svarbu žinoti, kad šios paslaugos bus teikiamos per Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinę sistemą –  www.planuojustatau.lt.

Statytojai ar jų įgalioti atstovai informacinės sistemos „Infostatyba“ priemonėmis turės pasirinkti norimą paslaugą, užpildyti pažymą ar deklaraciją, sukelti privalomus deklaracijos ar pažymos priedus ir pasirinkti tik tą statinio (dalies) ekspertizės rangovą, kuris yra pasamdytas statytojo pagal jų sudarytą sutartį.

Statytojai turi būti sudarę rangos sutartį su statinio (dalies) ekspertizės rangovu prieš kreipdamiesi dėl šios paslaugos suteikimo. Taip pat žinotina, kad pagal Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 nuostatas, jei statytojų yra daugiau negu vienas, pažymą ar deklaraciją informacinėje sistemoje „Infostatyba“ visų vardu turi užpildyti vienas iš jų, o pasirašyti – visi statytojai.

Statytojai ar jų dalis gali veikti ir per atstovus, bet tada prie pažymos ar deklaracijos privalo būti pridėtas notarinis įgaliojimas, juridinio asmens įgaliojimas (jei statytojas yra juridinis asmuo) arba atstovavimą pagal įstatymą patvirtinantis dokumentas (kai dokumentą teikia atstovas pagal įstatymą, pavyzdžiui, nepilnamečių statytojų vardu veikiantys tėvai ar kt.).

Tad statybos užbaigimo deklaracija – vienas paskutinių statybos žingsnių, tačiau lydimas daugybės formalumų. Kartais visa tai geriausia patikėti kvalifikuotoms įmonėms, kurios viską sutvarko greičiau ir sklandžiau.

Kiti panašūs straipsniai: Kas yra 100 procentų namo baigtumas?nepabaigtos statybos registravimasenerginio efektyvumo klasių skirtumaienerginio efektyvumo klasės namaskaip padidinti namo energetinę klasępastatų klasifikavimasstatinio energinio efektyvumo klasėsstatinis zondavimas

Skip to content