Energetinio naudingumo sertifikatas – Dokumentai ir kaina

Dirbame visoje Lietuvoje

Dirbame visoje Lietuvoje

Energetinio naudingumo sertifikatas

Pasistatėte naują būstą, o gal ieškote galimybės parduoti savo butą, ar jį išnuomoti? Tuomet Jums būtinai reikalingas energetinio naudingumo sertifikatas. Be šio dokumento negalėsite atlikti pradžioje minėtų veiksmų. Mūsų kompanija jau ne vienerius dirba šioje srityje, tad raginame nedvejoti ir susisiekti su mumis jau dabar. Jei turite klausimų dėl energinio naudingumo sertifikatų, nesidrovėkite ir skambinkite, mes maloniai Jums suteiksime visą rūpimą informaciją.

Maloniai kviečiame susisiekti tel. 8 686 53020  arba el. paštu: info@ksk.lt . Dirbame greitai ir kokybiškai visoje Lietuvoje!

Žemiau pateikiame atsakymus į dažniausiai mūsų klientų užduodamus klausimus. Tad tikimės, kad ši informacija Jums bus vertinga ir naudinga.

Kam privalomas Energetinio naudingumo sertifikatas ?

energinio naudingumo sertifikatasnaujai statomiems pastatams;

kapitaliai renovuojamiems pastatams, kurių naudingasis plotas didesnis kaip 250 kvadratinių metrų. Šio punkto reikalavimai taikomi tiek, kiek tai techniškai, funkciniu požiūriu ir  ekonomiškai įmanoma;

projektuojant naujus ir didesnius kaip 250 kvadratinių metrų naudingojo ploto kapitaliai renovuojamus pastatus, jų planuojamas energinis naudingumas turi atitikti reikalavimus, nustatytus Statybos techninio reglamento STR 2.01.09:2005 25 ir 26 punktuose.

 

 

Energetinis sertifikavimas  – tai procesas, kurio metu yra nustatomas pastato energijos suvartojimas. Kiekvienam pagal reglamentą įvertintam pastatui yra skiriama tam tikra energetinio naudingumo klasė (nuo A iki G) ir suteikiamas tai patvirtinantis sertifikatas. Nuo 2013 m. sausio 9 d. įsigalioję nauji Statybos įstatymo pakeitimai numato, kad parduodant ar nuomojant nekilnojamąjį turtą yra būtina nurodyti, kiek energijos suvartoja pastatas.

Energinis sertifikatas  nekilnojamojo turto savininkui suteikia galimybę savo turtą parduoti brangiau, jei šis įvertintas aukštesne naudingumo klase.

 

Energetinis sertifikavimas atliekamas pagal tokią tvarką:

 

 1. Kad Jums būtų suteiktas energetinio naudingumo sertifikatas , pirmiausiai turite pateikti prašymą, susisiekę su mumis telefonu    8 686 53020 arba el.paštu info@ksk.lt ir atsiųsti pastato dokumentus.
 2. Gavę pastato dokumentus, atvykstame apžiūrėti pastato.
 3. Patikriname Jūsų pateiktus dokumentus: pastato projektą ir kadastrinių matavimų bylą.
 4. Atliekamas energinis sertifikavimas – skaičiuojamas pastato energinis naudingumas , gauti duomenys perduodami Jums, įvertinamos priemonės pastato naudingumui pagerinti.
 5. Energetinio naudingumo sertifikatas yra išduodamas per 1-5 dienas, po sertifikavimui atlikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.
 6. Galiausiai Jums suteikiamas energetinis sertifikatas .
 7. Verta žinoti, kad energinio naudingumo sertifikatas galioja ne ilgiau kaip 10 metų nuo jo išdavimo.

Kokie dokumentai reikalingi energetiniam sertifikavimui atlikti?

Senos statybos pastatams iki 2007m. energetiniam sertifikavimui atlikti mums reikia:

1. Registro centro išrašo, (pirmo lapo)
2.Kadastrinės bylos, (iš bylos reikalingi visi brėžiniai)
3. Atsakymai į klausimus:
3.1) kokie name langai? (mediniai ar plastikiniai)
3.2) koks šildymas?
3.3) kaip ruošiamas karštas vanduo?
3.4) koks boilerio litražas?
3.5) ar vamzdžiai iki boilerio yra sumontuoti sienoje ar ant sienos?
3.6) ar vamdžiai iki boilerio yra izoliuoti ar ne?
4. Koks stogo šiltinimo storis? (jeigu šiltinta)
5. Koks sienų šiltinimo storis? (jeigu šiltinta)
6. Koks grindų šiltinimo storis? (jeigu šiltinta)
7. Jeigu yra garažas ar jis šildomas?
8. Jeigu yra rūsys ar jis šildomas?
9. Jeigu yra pastogė ar mansarda ar jos šildomos?
10. Keletą namo nuotraukų iš lauko pusės.
11. Vardas, pavardė ir tel. numeris sąskaitai išrašyti,
12. Tikslus adresas (su pašto indeksu) kur ir kam išsiųsti energetinio naudingumo sertifikato orginalą.

 

Naujos statybos pastatams nuo 2007 iki 2016m. energetiniam sertifikavimui atlikti mums reikia:

 1. Registrų centro išrašas (pirmas lapas),
 2. Kadastrinių matavimų byla,(iš bylos reikalingi visi brėžiniai),
 3. Iš projekto architektūrinės, konstrukcinės, šildymo-vėdinimo dalys,
 4. Langų, durų, vartų gamintojų atitikties deklaracijos,
 5. Šildymo, vėdinimo įrenginių parametrai ir foto,
 6. Jeigu yra rekuperatorius, reikia jo parametrų ir foto,
 7. Keletą pastato nuotraukų iš lauko pusės,
 8. Rekvizitai ir tel. numeris sąskaitai išrašyti,
 9. Tikslus adresas (su pašto indeksu) kur ir kam išsiųsti energetinio sertifikato orginalą.

 

Naujos statybos pastatams nuo 2016m., turintiems energetinę klasę A, A+ ir A++, energetiniam sertifikavimui atlikti mums reikia:

 1. Registrų centro išrašas (pirmas lapas),
 2. Kadastrinių matavimų byla su ne mažiau negu 83% baigtumu, (iš bylos reikalingi visi brėžiniai),
 3. Iš projekto architektūrinės, konstrukcinės, šildymo-vėdinimo dalys,
 4. Langų, durų, vartų atitikties deklaracijos,
 5. Šildymo, vėdinimo įrenginių parametrai ir foto,
 6. Jeigu yra rekuperatorius, reikia jo parametrų ir foto,
 7. Mūro markės atitikties deklaracija,
 8. Keletą pastato nuotraukų iš lauko pusės,
 9. Akredituotos laboratorijos sandarumo testo ataskaitos,
 10. Rekvizitai ir tel. numeris sąskaitai išrašyti,
 11. Tikslus adresas (su pašto indeksu) kur ir kam išsiųsti energetinio naudingumo sertifikato orginalą.

 

Pastatams kurie neturi šildymo sistemos arba poilsio, sodo paskirties pastatams, kurie naudojami ne ilgiau kaip keturis mėnesius per metus, vietoje energetinio naudingumo sertifikato, išduodame pažymą apie energetinio sertifikavimo nebūtinumą, kuri yra tinkama sandoriui pas notarą ir jai išrašyti mums reikia:

1. Registro centro išrašo, (pirmo lapo)
2. Bendrijos pirmininko arba namų valdos administratoriaus rašto, patvirtinančio apie būsto naudojimą ne ilgiau nei keturis mėnesius per metus,
3. Keletą namo nuotraukų iš lauko pusės.
4. Vardas, pavardė ir tel numeris sąskaitai išrašyti,
5. Tikslus adresas (su pašto indeksu) kur ir kam išsiųsti pažymą apie energetinio naudingumo sertifikavimo nebūtinumą orginalą.

 

Kas tai yra pastatų energinio naudingumo sertifikavimas?

Pastato  energinio naudingumo sertifikavimas  – tai teisės aktų reglamentuotas procesas, kurio metu:

 • nustatomas pastato energijos sunaudojimas;
 • įvertinamas pastato energinis naudingumas priskiriant pastatą energinio naudingumo klasei (pagal energijos sąnaudas pastatai klasifikuojami į 9 klases: A++, A+ A, B, C, D, E, F, G.
 • išduodamas pastato energetinio naudingumo sertifikatas.

 

Kam privalomi pastatų energinio naudingumo reikalavimai?

Energetinio naudingumo sertifikatas yra privalomas statant, parduodant ar išnuomojant pastatus. Energetinis sertifikatas , kurio galiojimo laikas turi būti ne ilgesnis kaip 10 metų, turi būti pateikiamas pastato statytojo ar savininko. Šio punkto nuostatos taikomos ir parduodant ar išnuomojant pastato dalis (butus, kitos paskirties atskiro naudojimo patalpas). Šiuo atveju pastato dalies energetinio naudingumo sertifikatas gali būti išduodamas vadovaujantis viso pastato su bendra šildymo sistema sertifikatu.

 

Pastatų energinio naudingumo reikalavimai nenustatomi ir energinio naudingumo sertifikatas neišduodamas:

pastatams, kurie yra kultūros paveldo statiniai, jeigu laikantis reikalavimų nepageidautinai pakistų charakteringos jų savybės ar išvaizda;

maldos namų ir kitokios religinės veiklos pastatams;

laikiniems pastatams, skirtiems naudoti ne ilgiau kaip 2 metus;

poilsio paskirties, sodų paskirties pastatams, naudojamiems ne ilgiau kaip keturis mėnesius per metus;

atskirai stovintiems pastatams, kurių naudingasis patalpų plotas ne didesnis kaip 50 kvadratinių metrų;

nedaug energijos sunaudojantiems gamybos ir pramonės, sandėliavimo paskirties bei žemės ūkiui tvarkyti skirtiems negyvenamiesiems pastatams, t. y. pastatams, kuriuose  ilgiau kaip keturis mėnesius per metus šildomas mažesnis negu 50 kvadratinių metrų naudingasis plotas, o likusi pastato naudingojo ploto dalis šildoma trumpiau kaip 2 mėnesius per metus arba jos šildymui naudojama technologinių procesų metu išsiskirianti šiluma;

nešildomiems pastatams.

 

Pastatų sertifikavimas, tai reglamentuotas procesas, kurio metu nustatomas pastato energijos sunaudojimas, įvertinamas pastato energinis naudingumas priskiriant pastatą energinio naudingumo klasei ir išduodamas pastato energetinio naudingumo sertifikatas.

 

Pastatų sertifikavimas turi būti atliktas:

prieš pripažįstant pastatą ar jo dalį tinkamais naudoti;

jei pastatas parduodamas ir jo sertifikato galiojimo laikas pasibaigė arba pastatas nebuvo sertifikuotas, sertifikavimas turi būti atliktas prieš įforminant pastato pardavimą;

jei pastatas išnuomojamas ir jo sertifikato galiojimo laikas pasibaigė arba pastatas nebuvo sertifikuotas, Pastatų sertifikavimas turi būti atliktas prieš įforminant pastato nuomą.

jei pripažįstama tinkama naudoti naujai statomo ar kapitaliai renovuojamo pastato dalis, kuri gali būti naudojama neatsižvelgiant į tai, ar likusių dalių statyba užbaigta, šios pastato dalies sertifikavimas privaloma.

Energetinio naudingumo sertifikato kaina

Energetinio naudingumo sertifikato kaina yra nustatoma kiekvienu atveju individualiai – kainos yra susietos su pastatų naudingu plotu, bei priklauso nuo šių kriterijų:

 • Pastato sudėtingumo bei jo paskirties;
 • Sertifikavimo termino;
 • Kliento pateiktos dokumentacijos pilnumo;
 • Pastato vietos;
 • Paslaugos teikimo pastovumo.

Kitas aspektas lemiantis energinio naudingumo sertifikato kainą yra šalčio tiltai. Energinės klasės A, A+ ir A++ pastatams, kartais reikia paskaičiuoti ilginius-šiluminius tiltelius. Tai vietos, kur jungiasi skirtingi elementai. Pavyzdžiui, langai-sienos, stogas-sienos, pamatai-sienos. Kuo daugiau tų šalčio tiltelių, kuo pastatas didesnis ir sudėtingesnis – tuo didesnė yra ir energetinio sertifikavimo paslaugos kaina. Norėdami sužinoti tikslią savo objekto kainą susisiekite su mumis ir mes pateiksime pasiūlymą.

 

Šiluminių tiltelių skaičiavimas

Atliekame pastatų ilginių šiluminių tiltelių šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimus. Šiuos skaičiavimus kartais būtina atlikti sertifikuojant A, A+, A++ klasės pastatus.

Jei Jus domina energetinis sertifikavimas, energetinio naudingumo sertifikato išdavimas ar ilginių šiluminių tiltelių skaičiavimas, maloniai kviečiame susisiekti: 8 686 53020  arba el.paštu: info@ksk.lt . Dirbame greitai ir kokybiškai visoje Lietuvoje!

 

Energinio naudingumo klasių A, A+ ir A++ projektavimas

Statinio projektavimo stadijoje, projektuojame energinio naudingumo klases. Pateikiame išsamias ataskaitas ir konsultacijas dėl pastatų energinio naudingumo klasių, priešprojektinių pasiūlymų stadijoje.

Energetinio naudingumo sertifikatas  yra išduodamas per 1-5 dienas, po sertifikavimui atlikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos. Esame didžiausia Lietuvoje sertifikavimo įmone, išdavusi daugiausiai energetinio naudingumo sertifikatų pastatams visoje Lietuvoje, todėl  drąsiai teigiame, kad KSK yra Lietuvos pastatų sertifikavimo centras.

Jei Jus domina pastatų energetinio naudingumo sertifikavimas , maloniai kviečiame susisiekti tel. 8 686 53020  arba el. paštu: info@ksk.lt . Dirbame greitai ir kokybiškai visoje Lietuvoje!

Užpildykite žemiau esančią formą ir mes, kaip įmanoma greičiau, susisieksime su Jumis dėl energetinio naudingumo sertifikato.

Sutinku su savo duomenų saugojimu, tvarkymu ir jų panaudojimu šioje svetainėje

energetinis naudingumas sertifikavimas
enerinio naudingumo klases
energetinio naudingumo sertifikatas kaina
5/5 (125 Reviews)

Atnaujinta redagavo administracija

Į viršų