Kaip padidinti namo energetinę klasę?

kaip padidinti namo energetine klase

Kaip padidinti namo energetinę klasę?

kaip padidinti namo energetine klase

Skaičiavimai rodo, kad Europoje siekiant aprūpinti pastatus energija, yra sunaudojama beveik trečdalis visų kuro rūšių. Tai yra labai didelis skaičius, todėl norėdama jį bent šiek tiek sumažinti, Europos Sąjunga priėmė nurodymą taupyti energiją ir tvariai naudoti energijos išteklius. Pradėtas griežčiau vertinti pastatų energinis efektyvumas. Pastarasis sprendimas yra labai svarbus, nes energija, kaip išmatuojamas kintamasis dydis, suteikia informacijos ne tik apie pastato eksploatacinių išlaidų dydį, bet ir turi didelę įtaką gyventojų komfortui.

Kaip teigia ekspertai, efektyvus energijos vartojimas – tai gebėjimas gauti kuo daugiau naudos iš kiekvieno energijos vieneto: racionalus energijos vartojimo, taupiai naudoti energiją padedančių technologijų taikymo, atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo.

Remiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/32/EB „Dėl energijos galutinio vartojimo efektyvumo ir energetinių paslaugų“, galutinio energijos vartojimo efektyvumo ir energinių paslaugų energija laikoma visų formų energija – elektros energija, šiluma, gamtinės dujos, suskystintos gamtinės dujos ar suskystintos naftos dujos, bet koks šildymui ir vėsinimui naudojamas kuras, akmens anglis, durpės, transporto kuras, biomasė. Išskiriama, kad labai žymus energijos vartojimo efektyvumo didinimo potencialas yra pastatuose. Todėl naujai statomiems pastatams jau yra keliamas reikalavimas atitikti A energinio efektyvumo klasę, o senesniems pastatams – siūloma didinti energetinę klasę, įgyvendinant ekspertų siūlomas priemones.

Norint padidinti energijos vartojimo efektyvumo galimybes pastate ir parinkti tinkamas priemones, pirmiausia reikia įvertinti pastato energijos vartojimo efektyvumą. Užsakoma pastato energinio naudingumo sertifikavimo paslauga, kuri reikalinga tam, kad būtų galima įvertinti konkretaus pastato ar pastato dalies energinį naudingumą, priskyrus jį konkrečiai energinio naudingumo klasei. Pastato energinio naudingumo įvertinimas ir sertifikavimas atliekamas apskaičiavus šilumos nuostolius per pastato išorines atitvaras (sienas, stogus, perdangas), langus, duris, šiluminius tiltelius, šilumos pritekėjimus iš išorės, vidinius šilumos išsiskyrimus, energijos suvartojimą elektros energijai, karštam vandeniui, šildymui ir vėdinimui. Pastatų sertifikavimo procesas turėtų informuoti pastatų savininkus ir naudotojus apie pastatų energinį efektyvumą ir skatinti pagerinti pastatų energines savybes, efektyviau panaudoti energiją.

Jeigu statote naują gyvenamąjį ar kitos paskirties statinį

Naudinga išmanyti apie priemones, kurių imantis galima padidinti statinio energetinę klasę. Projektuojant, statant ir naudojant mažai energijos naudojančius pastatus svarbu:

 1. Kompaktiška pastato forma (sumažinamas paviršių, per kuriuos galima netekti šilumos, plotas);
 2. Kokybiškai apšiltintos ir sandarios atitvaros;
 3. Šiluminių tiltelių skaičiaus sumažinimas tiksliai sudūrus konstrukcijas;
 4. Pasyvusis saulės energijos naudojimas pro langus;
 5. Laikinas langų apšiltinimas naktį (naudojant žaliuzes ar užuolaidas);
 6. Vėdinimo sistema su šilumogrąža;
 7. Paprastai reguliuojama šildymo sistema;
 8. Aktyvusis saulės ir vėjo energijos naudojimas;
 9. Taupus elektros energijos naudojimas (A ir aukštesnės klasės buitinė įranga, energiją taupančios lemputės, maksimalus natūralaus apšvietimo naudojimas ir t. t.).
namo energetine klase

Atsižvelgiant į Lietuvai būdingas klimato sąlygas, įgyvendinant visas šias priemones, galima sutaupyti nuo trečdalio iki dviejų trečdalių patalpai šildyti reikalingos energijos. Toks rezultatas – ne tik naudingas, bet ir turėtų būti vertinamas kaip puiki paskatinimo didinti namo energetinę klasę priemonė.

Jei norite energetinę klasę padidinti esamame (senesnių statybos metų) name

Yra nemažai priemonių, kurių rekomenduoja imtis ekspertai, kad būtų padidinta namo energinė klasė. Visų pirma, turi būti atliktas statinio ir jo situacijos ekspertinis vertinimas. O tuomet pateikiamos priemonės, iš kurių dažniausios:

 1. Storinti sienas su termoizoliacinėmis medžiagomis
 2. Didinti varžą
 3. Gerinti ventiliacijos sistemos ir namo langų bei durų būklę
 4. Užtikrinti geresnį namo sandarumą
 5. Tinkamai apšiltinti statinį
statinio energetine klase

Energinio efektyvumo požiūriu svarbiausi yra energijos ir kitų išteklių taupymo reikalavimai,  numatantys, kad statinys būtų suprojektuotas taip, kad užtikrintų energijos taupymą ir šilumos išsaugojimą, kad nebūtų naudojamas per didelis šiluminės energijos kiekis. Efektyvų šiluminės energijos naudojimą ir taupymą užtikrina tinkamas pastato ir butų patalpų orientavimas pasaulio šalių atžvilgiu, pastato kompaktiškumas, langų angų plotas, jų išdėstymas, sandarumas, išorinių atitvarų šiluminės charakteristikos, inžinerinių sistemų (šildymo, vėdinimo) techninės įrangos efektyvumas. Energijos taupymas, sezoninių ar paros šilumos režimų keitimas galimas įrengiant energijos nešiklių automatinio reguliavimo sistemas, taip pat suteikiant galimybę kiekvienam vartotojui pačiam reguliuoti sunaudojamos energijos kiekį pagal savo komforto poreikį ar reikalingumą.

Kiti panašūs straipsniai: Kas yra 100 procentų namo baigtumas?nepabaigtos statybos registravimasstatybos užbaigimo deklaracijaenerginio efektyvumo klasių skirtumaienerginio efektyvumo klasės namaspastatų klasifikavimasstatinio energinio efektyvumo klasėsstatinis zondavimas

Skip to content