Nepabaigtos statybos registravimas

nebaigtos statybos registravimas kaina

Nepabaigtos statybos registravimas

Nepabaigtos statybos registravimas

Būna atvejų, kai dėl tam tikrų priežasčių, statinys yra nebaigiamas arba negali būti baigiamas statyti, būna ir taip, kad statinio nespėjama baigti statyti iki numatyto termino, bet reikia įvertinti jo baigtumą (procentais).

Labai dažnai, nepriklausomai nuo aplinkybių, reikalingas tampa nebaigtos statybos registravimas. Kaip jis vyksta? Kaip jam pasiruošti? Ką apie jį reikėtų žinoti? Visi svarbiausi atsakymai – šiame straipsnyje.

 

Kas yra nebaigtos statybos statinys?

Pirmiausia reikia apibrėžti, kad nebaigtas statinys – tai statinys, kurio statybos darbai, nustatyti statinio projekte ir teisės aktuose, yra neužbaigti.

Dažnai nebaigtos statybos pridavimas vyksta etapais, t. y. pirmiausia, kai yra įrengiami namo pamatai, yra atliekami pirmieji kadastriniai matavimai. Tiesa, nustatant statinių kadastro duomenis, nebaigti statyti statiniai matuojami tada, kai galima nustatyti jų pagrindinę naudojimo paskirtį, sienų statybos produktus, plotą, tūrį ar kitus parametrus.

Tokiais atvejais statybos baigtumas dažniausiai vertinamas iki 10 procentų. Antrasis etapas – vertinama, kai vizualiai matomas pats statinys, jo fasadas, bet iki galo jis dar nėra baigtas statyti.

Tokiais atvejais statybos baigtumas gali siekti iki 80 procentų. Statinio vertinimas etapais itin aktualus tiems, kurie planuoja imti paskolą iš banko.

Kokie dokumentai reikalingi nebaigtos statybos registravimui?

Nebaigta statyba, kaip ir baigta statyba, turi būti įregistruota Nekilnojamojo turto registrų centre.

nebaigtos statybos registravimas kaina

Tokiais atvejais privaloma pateikti tam tikrus dokumentus, t. y. pastato kadastrinę bylą;  pastato geodezinį planą; inžinerinių tinklų geodezinį planą (reikalinga, jei planuojama priduoti tinklus); pastato projektą; statybos leidimą; pažymą apie statybą be esminių nukrypimų nuo statinio projekto (tai – laisvos formos statytojo parašyta pažyma, patvirtinanti statybas nenukrypstant nuo projekto); įmokos kvitą (už pažymos be esminių nukrypimų nuo statinio projekto išdavimą).

Tap pat gali būti reikalingas įgaliojimas pateikti prašymą  – tai laisvos formos rašytinis įgaliojimas, kuris reikalingas tais atvejais, kai prašymą pildo ne pats statytojas, o kitas asmuo.

Tačiau kaip išskiria ekspertai, nebaigtos statybos registravimui yra svarbiausia pažyma apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo statinio projekto.

Būtent ši pažyma yra pagrindas įregistruoti nebaigtą statyti statinį ir nuosavybės teises į jį Nekilnojamojo turto registre. Priklausomai nuo statinio kategorijos, ši pažyma turi būti patvirtinta statinio ekspertizės rangovo.

Nebaigtos statybos registravimas turi ir tam tikrų sąlygų, į kurias reikia atkreipti dėmesį. Pavyzdžiui, jei statinys priskiriamas nesudėtingų statinių kategorijai, kartu su prašymu įregistruoti statinį reikia pateikti statinio kadastro duomenų bylą ir statybą leidžiančius dokumentus.

Jei statinio statytojas yra ne vienas asmuo, kartu su pagrindiniais dokumentais reikia pateikti bendrosios jungtinės veiklos sutartį, patvirtintą įstatymų nustatyta tvarka. Konkrečius reikalingus dokumentus galima matyti prisijungus prie sistemos „Infostatyba“.

nebaigtos statybos registravimas

Kaip vyksta nebaigtos statybos registravimas?

Nebaigtos statybos registravimas vyksta gana paprastai – Nekilnojamojo turto registre per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“. Joje reikia pateikti visus anksčiau nurodytus reikalingus dokumentus.

Kai yra nebaigtas statyti ar rekonstruoti ypatingasis ar neypatingasis statinys, tai sistemoje „Infostatyba“ reikia pateikti užpildytą pažymą apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių (patvirtinta statinio ekspertizės rangovo).

O kai nebaigtas statyti ar rekonstruoti nesudėtingasis statinys – pažymos apie nebaigto statyti nesudėtingojo statinio statybą. Svarbu žinoti, kad nebaigtos statybos statinys turi būti įregistruotas ne vėliau kaip per trejus metus nuo statybos pradžios.

Būna atvejų, kai reikia įregistruoti statinio didesnį baigtumo procentą nei buvo įregistruotas anksčiau. Tuomet norint pakeisti nebaigto statyti statinio duomenis (baigtumo procentus).

Nekilnojamojo turto registre, reikia pateikti prašymą bet kuriame Regostrų centro padalinyje. Kartu su prašymu reikalinga atnaujinta statinio kadastro duomenų byla, parengta matininkų, ir pažyma apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo statinio projekto.

Lietuvoje nebaigtos statybos registravimas reglamentuojamas teisės aktais. Pagrindinis teisės aktas, kuriame aprašoma ši procedūra – Statybos įstatymas (39 straipsnis).

Tačiau aktualūs yra ir Nekilnojamojo turto kadastro įstatymas, ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas, ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos viršininko 2016 m. birželio 8 d. įsakymas Nr. 1V-73 „Dėl Pažymos apie statinio (-ių) statybą be nukrypimų nuo esminių statinio (-ių) projekto sprendinių išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Šiuose teisės aktuose yra išsamiai aprašytas nebaigtos statybos registravimas ir kiti su tuo susiję aspektai.

Kiti panašūs straipsniai: Kas yra 100 procentų namo baigtumas?statybos užbaigimo deklaracijaenerginio efektyvumo klasių skirtumaienerginio efektyvumo klasės namaskaip padidinti namo energetinę klasępastatų klasifikavimasstatinio energinio efektyvumo klasėsstatinis zondavimas

Skip to content