Energetinis auditas

Energetinis auditas

Kas tai yra energetinis auditas?

Energetinis auditas  – procedūra, kurios metu nustatomos ir įvertinamos energijos išteklių ir (ar) energijos sąnaudos pastatuose, technologiniuose procesuose, įrenginiuose arba bendros energijos išteklių ir (ar) energijos sąnaudos, reikalingos teikiant viešas ar privačias paslaugas, parenkamos ir ekonomiškai pagrindžiamos energijos išteklių ir (ar) energijos taupymo priemonės, taip pat pateikiama ataskaita energijos vartojimo audito užsakovui.

Koks yra energetinio audito tikslas?

Energijos vartojimo audito tikslas – įvertinti dabartinę pastato būklę ir atsižvelgiant į tai, parinkti tinkamas renovacijos priemones, kurios leistų sumažinti ne tik energetines sąnaudas, bet pagerintų komfortines ir higienos sąlygas, bei padidintų pastato ir/ar atskirų jo dalių ilgaamžiškumą. Taipogi nustatyti ir pasiūlyti priemones kaip sumažinti pastato energetinius nuostolius ir  energetines išlaidas:

 1. Nustatyti šilumos nuostolius per pastato atitvaras (sienas, stogą, perdangas kurios ribojasi su išore, langus ir kitus galimus šilumos atidavimo elementus);
 2. Nustatyti ir pasiūlyti priemones sumažinimui metiniam elektros energijos suvartojimui;
 3. Nustatyti ir pasiūlyti priemones sumažinti metiniam energijos poreikiui karštam vandeniui ruošti;
 4. Nustatyti pastato konstrukcijos pažeidimus per kuriuos gali būti prarandama šiluma ir pasiūlyti priemones juos likviduoti.

Audito atlikimo pastatuose etapai yra šie:

 1. Objektą apibūdinančių įvesties duomenų surinkimas;
 2. Energetinių parametrų matavimai;
 3. Energijos, šalto vandens sąnaudų ir išlaidų techninė analizė, energijos ir šalto vandens sąnaudų balansų sudarymas;
 4. Šilumos energijos faktinių sąnaudų patalpų šildymui perskaičiavimas norminiam šildymo sezonui;
 5. Energijos ir šalto vandens taupymo priemonių parinkimas ir galimų sutaupymų nustatymas;
 6. Pastato šilumos energijos sąnaudų balanso sudarymas;
 7. Energijos ir šalto vandens taupymo priemonių ekonominio efektyvumo įvertinimas;
 8. Audito ataskaitos parengimas.

Energetinio audito ataskaitoje pateikiamos kiekvienos pasiūlytos diegti energijos taupymo priemonės svarbiausios charakteristikos, jos įgyvendinimo apimtys, reikalingos investicijos, galimi sutaupymai bei taupymo priemonių gyvavimo laikas. Siekiant įvertinti energijos taupymo priemonių ar jų grupių įdiegimo reikalingumą ir ekonominį efektyvumą, yra nustatyti svarbiausi energetinio ir ekonominio efektyvumo rodikliai.

Kada atliekami energetiniai pastatų auditai?

Energetinis auditas  yra rengiamas renovuojant pastatą ir siekiant gauti finansinę paramą iš Valstybinių ar Europos sąjungos fondų. Auditai atliekami gyvenamiesiems bei viešiesiems pastatams. Taip pat, pastato energijos vartojimo auditai atliekami pačiam užsakovui siekiant sužinoti pastato techninę bei inžinerinių sistemų būklę, bei įgyvendinti efektyviausias energiją taupančias priemones, nesiekiant gauti finansavimo iš valstybės ar ES. Taipogi rekomenduotina atlikti energinio naudingumo sertifikavimą prieš ir po pastato renovacijos.

Energetiniai auditai  traktuojami kaip priešprojektiniai (projektiniai) tyrimai, kuriuose neįvertinami privalomieji projektavimo sąlygų sąvado reikalavimai, o darbų bei medžiagų kiekiai priimami apytiksliai (tikslūs kiekiai nustatomi techniniame projekte), kainos — orientacinės, nustatomos remiantis sustambintais statybos darbų kainų apskaičiavimais.

Pramonės įrenginių ir technologinių procesų Energetinis auditas pramonės įmonėse

Energijos sąnaudų ekonomija, bei jos vartojimo mažinimas yra svarbūs daugeliui šios dienos pramonės įmonių. Teisingas energijos vartojimo tikslas – visų rūšių energijos šaltinių taupymas  kai, esamais įmonės gamybiniais resursais palaikant tą patį ar netgi aukštesnį gamybos lygį, bet sunaudojant ženkliai mažiau energijos išteklių.

Audito tikslas parengti konkrečių investicinių priemonių, kurios tiesiogiai mažina pramonės įmonės sąnaudas, planą.

Energetinio audito  atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose pagrindiniai etapai:

 1. Įmonę apibūdinančių įvesties duomenų surinkimas;
 2. Technologinio proceso srauto diagramos sudarymas;
 3. Technologinio proceso įrenginių našumo nustatymas;
 4. Energijos ir vandens sąnaudų balansų sudarymas;
 5.  Žaliavų masės balanso sudarymas;
 6. Technologinių energetinių inžinerinių sistemų energijos ir vandens sąnaudų analizė;
 7. Energijos ir vandens sąnaudų ir išlaidų analizė;
 8. Energijos ir vandens taupymo galimybės ir rekomendacijos;
 9. Energijos ir vandens taupymo priemonių ekonominio efektyvumo įvertinimas;
 10. Energetinių parametrų matavimai;
 11. Audito ataskaitos parengimas.

Pastatų energijos vartojimo auditas atliekamas vadovaujantis LR energetikos ministro įsakymu patvirtinta metodika.

Jei Jus domina energetinis pastato auditas, pramonės įmonės energijos vartojimo auditas ar pastato energinio naudingumo sertifikavimas, maloniai kviečiame susisiekti tel.: 8 686 53020  arba el.paštu: info@ksk.lt. Dirbame greitai ir kokybiškai visoje Lietuvoje!

Kas tai yra energetinis auditas?

Energetinis pastatų auditas  – procedūra, kurios metu nustatomos ir įvertinamos energijos išteklių ir (ar) energijos sąnaudos pastatuose, technologiniuose procesuose, įrenginiuose arba bendros energijos išteklių ir (ar) energijos sąnaudos, reikalingos teikiant viešas ar privačias paslaugas, parenkamos ir ekonomiškai pagrindžiamos energijos išteklių ir (ar) energijos taupymo priemonės, taip pat pateikiama ataskaita energijos vartojimo audito užsakovui.

Koks yra energetinio audito tikslas?

Energijos vartojimo audito tikslas – įvertinti dabartinę pastato būklę ir atsižvelgiant į tai, parinkti tinkamas renovacijos priemones, kurios leistų sumažinti ne tik energetines sąnaudas, bet pagerintų komfortines ir higienos sąlygas, bei padidintų pastato ir/ar atskirų jo dalių ilgaamžiškumą. Taipogi nustatyti ir pasiūlyti priemones kaip sumažinti pastato energetinius nuostolius ir  energetines išlaidas:

 1. Nustatyti šilumos nuostolius per pastato atitvaras (sienas, stogą, perdangas kurios ribojasi su išore, langus ir kitus galimus šilumos atidavimo elementus);
 2. Nustatyti ir pasiūlyti priemones sumažinimui metiniam elektros energijos suvartojimui;
 3. Nustatyti ir pasiūlyti priemones sumažinti metiniam energijos poreikiui karštam vandeniui ruošti;
 4. Nustatyti pastato konstrukcijos pažeidimus per kuriuos gali būti prarandama šiluma ir pasiūlyti priemones juos likviduoti.

Audito atlikimo pastatuose etapai yra šie:

 1. Objektą apibūdinančių įvesties duomenų surinkimas;
 2. Energetinių parametrų matavimai;
 3. Energijos, šalto vandens sąnaudų ir išlaidų techninė analizė, energijos ir šalto vandens sąnaudų balansų sudarymas;
 4. Šilumos energijos faktinių sąnaudų patalpų šildymui perskaičiavimas norminiam šildymo sezonui;
 5. Energijos ir šalto vandens taupymo priemonių parinkimas ir galimų sutaupymų nustatymas;
 6. Pastato šilumos energijos sąnaudų balanso sudarymas;
 7. Energijos ir šalto vandens taupymo priemonių ekonominio efektyvumo įvertinimas;
 8. Audito ataskaitos parengimas.

Kada atliekami energetiniai pastatų auditai?

Energetinis auditas  yra rengiamas renovuojant pastatą ir siekiant gauti finansinę paramą iš Valstybinių ar Europos sąjungos fondų. Auditai atliekami gyvenamiesiems bei viešiesiems pastatams. Taip pat, pastato energijos vartojimo auditai atliekami pačiam užsakovui siekiant sužinoti pastato techninę bei inžinerinių sistemų būklę, bei įgyvendinti efektyviausias energiją taupančias priemones, nesiekiant gauti finansavimo iš valstybės ar ES. Taipogi rekomenduotina atlikti energinio naudingumo sertifikavimą  prieš ir po pastato renovacijos.

Energetiniai auditai  traktuojami kaip priešprojektiniai (projektiniai) tyrimai, kuriuose neįvertinami privalomieji projektavimo sąlygų sąvado reikalavimai, o darbų bei medžiagų kiekiai priimami apytiksliai (tikslūs kiekiai nustatomi techniniame projekte), kainos — orientacinės, nustatomos remiantis sustambintais statybos darbų kainų apskaičiavimais.

Skip to content